Krypskytte mot Al Gore och FN:s klimatpanel

2007-11-23 12:22  
Al Gore gjorde sina klimatföreläsningar till en prisbelönt dokumentärfilm.

Det pågår ett massivt krypskytte på internet mot Nobelpristagarna Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC och den rådande synen på den globala uppvärmningen. Antalet "klimatförnekare" ökar för varje dag.

De flitigaste krypskyttarna och "klimatförnekarna" finns inom en organisation som tagit namnet SPPI,Science & Public Policy Institute, ett namn som är förvillande likt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), vilket kanske är meningen.

SPPI hävdar att IPCC-panelen inte alls är så vetenskapligt objektiv som man vill göra gällande och att panelen inte har kunnat lägga fram tillräckligt starka bevis för sitt påstående att den pågående globala uppvärmningen är förorsakad av de moderna samhällenas utsläpp av koldioxid.

SPPI sprutar ur sig uppsatser och utredningar som går helt på tvärs mot det i dag politiskt korrekta i klimatfrågan.

”Greenhouse warming – What greenhouse warming?” är namnet på en debattskrift som finns att ladda ned på nätet.

”35 Inconvenient Truths” är en annan, där författaren räknar upp 35 vetenskapliga fel i Al Gores Oscarsbelönade dokumenttärfilm "An Inconvenient Truth".

Varför var det kallt på 50-talet?
En annan amerikansk organisation, som kallar sigDemand Debate, vänder sig direkt till ungdomar med sin kritik av Al Gores och FN-panelens budskap.

I en film som lagts ut på videosajten Youtube visar man först ett avsnitt av Al Gores film där han pekar på samvariationen mellan medeltemperaturen på jorden och halten av koldioxid.

Men sedan släpper Demand Debate fram en rad professorer och andra vetenskapsmän som vänder på kuttingen och hävdar att det inte är koldioxiden som orsakat uppvärmningen utan tvärtom.

Koldioxidhalten i atmosfären är ett resultat av den globala uppvärmningen. Med en eftersläpning på cirka hundra år ökar koldioxidhalten som en följd av uppvärmningen.

En av forskarna i filmen pekar på att vi hade en varm period under första halvan av 1990-talet – innan de stora industri- och bilutsläppen hade kommit igång. Sedan följde en kall period från 40-talet ända in på 70-talet – trots de stora koldioxidusläpp som då kommit igång på allvar.

100-sidig tysk rapport
Dessa invändningar går igen i en tysk rapport som heter "Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics".

I den 113-sidiga uppsatsen vill författarna visa att det inte finns någon samband mellan växhuseffekten i ett vanligt växthus och den atmosfäriska växthuseffekten, att det inte går att räkna fram en genomsnittlig temperatur på jorden, att beräkningar av den så kallade svartkroppsstrålningen används på ett felaktigt sätt och att termisk värmeledning och friktion inte kan sättas till noll i beräkningsmodellerna.

Ännu en "vetenskaplig" rapport med liknande budskap kommer från Oregon Institute of Science and Medicin och heter Environmen tal Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide. Se länk til höger.

En ännu varmare värld
Samtidigt som denna artikel skrevs offentliggjorde Naturvårdsverket publiceringen av en ny bok på svenska om klimatförändringarna baserad på FN-panelens slutsatser om orsaken till den globala uppvärmningen.

Boken heter "En ännu varmare värld" och förklarar hur växthuseffekten fungerar, vad som händer med klimatet i Sverige och världen under de kommande 100 åren och vilka möjligheter vi har att hejda skadeverkningarna.

I boken finns också många intressanta resultat ur den nya rapporten från FN:s klimatpanel och den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen. Alla siffror och diagram bygger på färskast möjliga underlag, skriver Naturvårdsverket.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt