Krav på uppsamling i stället för förbud

2016-01-15 15:05  
Jenny Ivarsson Foto: Kemikalieinspektionen

Det blir inget förbud mot fluor i brandskum. I stället föreslår Kemikalieinspektionen att släckvattnet måste kunna samlas in när sådant skum används.

Fluorhaltigt brandskum har trängt ner i grundvattnet och förorenat dricksvattentäkter på flera håll i landet. Värst drabbat är Kallinge i Blekinge.

Fluortillsatserna i skummet består av olika sorters PFAS-ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, som är långlivade i miljön och misstänks kunna skada hälsan om de intas i höga halter under lång tid.

Kemikalieinspektionen har fått ett uppdrag från regeringen att föreslå hur användning av PFAS i brandskum kan regleras i lag. I december uppgav Kemikalieinspektionen att uppdraget sannolikt skulle mynna ut i ett förbud mot att använda brandsläckningsskum med PFAS vid övning.

Men när rapporten  överlämnades till regeringen under fredagen fanns inget förbud med. I stället föreslår Kemikalieinspektionen att släckvattnet måste kunna samlas in och förstöras efter släckinsatsen för att sådant skum ska få användas.

- Vi har formulerat det som en användningsbegränsning. Om du inte kan samla upp släckvattnet får du inte använda PFAS-skum och då blir det i praktiken ett förbud, säger Jenny Ivarsson, utredare på Kemikalieinspektionen.

Hur många sådana uppsamlingsanläggningar som finns i anslutning till landets brandövningsplatser vet inte Kemikalieinspektionen. Sannolikt är de mycket få, möjligtvis finns inga alls.

Kemikalieinspektionens förslag innehåller dock flera undantag från grundregeln att släckvatten från PFAS-skum måste kunna samlas in. Ett sådant är när det blir skarpt läge med så kallade vätskebränder, när till exempel bensin kan fatta eld i en fordonsbrand. Då blir det, enligt förslaget, tillåtet att använda fluorskum även om det inte går att samla upp släckvattnet.

- Vi vill minimera utsläppen till miljön men vill samtidigt inte äventyra en effektiv brandsläckning där det behövs, säger Jenny Ivarsson.

Med den skrivningen hoppas Kemikalieinspektionen kunna undvika att PFAS-skum används vid villabränder, som till exempel skedde i januari förra året i Hamre, söder om Hudiksvall, vilket ledde till att flera privata brunnar förorenades.

I sitt förslag undantar Kemikalieinspektionen även viss utbildningsverksamhet inom Försvarsmakten. Därmed kan Försvarsmakten fortsätta använda PFAS-skum vid övningar i Halmstad utan att behöva samla in och förstöra släckvattnet efteråt.

Undantaget beror, enligt Jenny Ivarsson, på att Försvarsmakten har särskilda krav på sig att genomföra övningar med just det skum som används i skarpt läge. Och hur lång tid det skulle kunna ta för Försvarsmakten att bygga en uppsamlingsanläggning har Kemikalieinspektionen inte kunnat avgöra.

- Därför har vi gjort bedömningen att det är viktigt att få ett ikraftträdande av den nya lagstiftningen så snabbt som möjligt och valt att lägga Försvaret utanför, säger hon.

Kemikalieinspektionen föreslår dock att regeringen ska göra en översyn av de nya reglerna efter två år, för att se om utvecklingen av fluorfria brandskum då har kommit längre, så att användningen av fluorskum kan begränsas ytterligare.

Kemikalieinspektionen föreslår att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2017. Men först ska förslagen ut på remiss.

Linda Nohrstedt

Mer om: Brandskum

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt