Krav på haverikommission om brandskumgiftet

2014-05-22 13:26  

19 kemikalieforskare uppmanar regeringen att inrätta en haverikommission efter läckaget av giftiga perfluorerade ämnen till dricksvatten. Syftet är att se till att en liknande olycka inte inträffar igen.

Poly- och perfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen, har läckt till dricksvattentäkter i bland annat Uppsala, Kallinge och Tullinge. Sannolikt har förorenat vatten gått ut till konsumenterna under lång tid innan brunnarna stängdes av.

PFAS-ämnen har använts inom flera områden sedan ungefär 50 år tillbaka men tros främst komma från brandsläckningsskum som har använts på brandövningsplatser intill vattentäkterna.

Ämnesgruppen kännetecknas av mycket starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och ämnena är därför långlivade i miljön. Vissa av dem misstänks kunna ge skador på immunförsvar, hormonsystem och fortplantningsförmåga vid långvarigt intag av höga halter.

Nu kräver 19 forskare inom kemikalieområdet, med professor Åke Bergman i spetsen, i ett brev till regeringen att en haverikommission inrättas för att utreda vad läckaget kan få för långsiktiga konsekvenser för människa och miljö, samt hur de förorenade områdena ska åtgärdas.

- Som vid varje olycka måste vi ta tillvara på allt vi kan lära oss. Det här får inte hända igen, säger Åke Bergman, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för nyinrättade Swetox.

Forskarna kallar läckaget till dricksvatten för en av de allvarligaste kemikalieolyckorna i Sverige och anser att spridningen har skett på grund av otillräcklig kunskap om PFAS-ämnenas egenskaper samt allvarliga brister i miljökonsekvens- och hälsoriskanalys.

De tycker att haverikommissionen även ska utreda hur samhällets kemikalieskydd ska förbättras, så att liknande olyckor ska kunna undvikas i framtiden, när nya kemikalier introduceras eller kemikaliers användningsområden förändras.

Nyligen visade en kartläggning av Livsmedelsverket att ett drygt 60-tal kommunala vattentäkter, som tillsammans försörjer cirka 3,5 miljoner invånarna med dricksvatten, bedöms vara förorenade av PFAS. Forskarna påtalar att detta inte tidigare har varit känt, eftersom PFAS inte ingår i den normala dricksvattenkontrollen.

”En viktig del i en systemgranskning är att identifiera och undanröja hinder för kunskapsuppbyggnad och spridning. I just detta fall kan det exemplifieras med att befintlig kunskap inte nått de lokalt ansvariga vid de kommunala vattenverken”, skriver forskarna i sitt brev till regeringen.

19 forskarna bakom kravet

De 19 forskarna som har undertecknat brevet är:

Åke Bergman, professor vid Stockholms universitet

Lutz Ahrens, filosofie doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet,

Patrik Andersson, docent vid Umeå universitet,

Anders Bignert, professor vid Naturhistoriska riksmuseet,

Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet,

Sandra Ceccatelli, professor vid Karolinska institutet,

Ian Cousins, professor vid Stockholms universitet,

Helen Håkansson, professor vid Karolinska institutet,

Kristina Jakobsson, docent vid Lunds universitet,

Bo Jönsson, professor vid Lunds universitet,

Stephan Köhler, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet,

Lars Lind, professor vid Uppsala universitet,

Monica Lind, docent vid Uppsala universitet,

Leif Norrgren, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet,

Karin Norström, filosofie doktor vid IVL Svenska miljöinstitutet,

Christina Rudén, professor vid Stockholms universitet,

Bert van Bavel, professor vid Örebro universitet,

Karin Wiberg, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet,

Mattias Öberg, docent vid Karolinska institutet.

Haverikommissionens uppgifter

De 19 forskarna vill att en haverikommission främst svarar på:

  1. Vad hände?
  2. Varför hände det?
  3. Hur ska olyckan följas upp och effekterna minimeras för hälsa och miljö?
  4. Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa igen?

Linda Nohrstedt

Mer om: PFAS

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt