Korallernas död får en prislapp

2009-09-04 07:30  
Korallreven dör i de allt varmare haven. Foto: Colourbox

Det är ingen optimistisk skara forskare som i veckan träffas i Strömstad. De ska diskutera hur utarmningen av den biologiska mångfalden ska kunna räddas.

– Allt pekar på att man misslyckats med att leva upp till FNs mål om att stoppa utarmningen, säger Thomas Elmqvist på institutionen för systemekologi på Stockholms universitet i tidningen Göteborgs-Posten.

Han är en av de forskare som på mötet i Strömstad ska diskutera de senaste vetenskapliga rönen och utarbetade rekommendationer som kommer att föreläggas EUs politiker.

Bara det senaste året har det kommit en rad forskarrapporter som tar upp den biologiska utarmningen – hur arter utplånas, att många växter får allt svårare att överleva, hur korallreven dör i de allt varmare haven.

I en av de mest omfattande studierna, ”The Economics of Ecosystems och Biodiversity”, har forskarna försökt att i ekonomiska termer värdera vad förlusten av korallrev, växt- och djurarter, skogar och annat verkligen kostar.

Enligt den första delrapporten, som kom förra året, går mänskligheten miste om värden som motsvarar mellan 2000 och 5000 miljarder dollar per år, enligt Göteborgs-Posten.

– Det är i samma storleksordning som en global finanskris om året, konstaterar Thomas Elmquist.

Bara korallreven, som får allt svårare att överleva, levererar så kallade ekosystemtjänster som motsvarar 170 miljarder dollar om året.

Nästa år ska EU, inom ramen för FNs konvention om biologisk mångfald, anta ett nytt mål för att minimera utarmning.

– Det krävs en sorts väckelse av samma slag som med klimatfrågan för några år sedan, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Hans Dahlquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt