Kopparkapslar för kärnavfall kan korrodera

2008-11-03 13:29  

Kopparkapslarna som kärnavfallet ska förvaras i kan rosta sönder. Det visar forskning från KTH. – Vi kan inte negligera forskningsresultatet, säger Jinsong Liu, ansvarig för slutförvarsfrågor på SSM.

Nästa år ska kärnkraftindustrin besluta om kärnavfallet ska slutförvaras i Oskarshamn eller i Forsmark.

Tanken är att det långlivade kärnavfallet ska kapslas in i koppar och omges av bentonitlera. Sedan ska avfallet placeras på 500 meters djup ner i urberget där det ska lagras i hundratusentals år.

Nu larmar Miljöorganisationernas kärnavfallsorganisation, MKG, att forskning vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm om slutförvaret visar på allvarliga brister. Ett larm som även nått regeringen efter MKGs yttrande i ärendet. Enligt MKG råder det även oklarheter om hur leran kommer att bete sig på lång sikt.

Svensk Kärnbränslehantering, SKB, som utarbetar metoden, har fått i uppdrag av Stråskyddssäkerhetsnämnden, SSM, att undersöka närmare om kopparkapslarna riskerar att korrodera i syrefritt vatten, som KTH-forskarna uppger. Dessa har gjort långtidsstudier som entydigt visar på detta resultat. SSM har anlitat externa experter som anser att farhågorna inte kan uteslutas. Men enligt Jinsong Lui råder oenighet i vetenskapliga kretsar.

-Det här är ingen lätt fråga, säger han.

Nu har SKB startat nya projekt som rör kopparkapslarna både teoretiska och experimentella. Resultatet kommer i slutet av året, enligt Jinsong Lui.

Marie Feuk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt