Köp el – få betalt

Prisfallet mellan 6e och 7e maj

Under en natt i förra veckan fick elkunder i östra Danmark betalt för att konsumera el. Spotpriset rasade till minus 37 öre per kWh. Det är snudd på nordiskt rekord i lågt elpris.

Natten mellan den 6:e och 7:e maj blåste det friskt i de östra delarna av Danmark. Vindsnurrorna snurrade på och prognosen pekade mot en stor produktion av vindel.

Samtidigt var en kraftlänk mellan Själland och Tyskland stängd på grund av underhållsarbeten. Överskottet på el kunde inte heller distribueras till Sverige.

-Svenska Kraftnät har infört begränsningar i kabeln över Öresund, för att undvika problem i det svenske nätet, säger Nicolaj Nørgaard Petersen, marknadschef på Energinet.dk, som ansvarar för det danska stamnätet.

Därmed fick östra Danmark ett elöverskott som man inte kunde göra sig av med - och priset sjönk som en sten.

Det rekordlåga priset höll sig runt -37 öre per kWh från klockan ett på natten fram till fem på morgonkvisten när danskarna började vakna igen.

Danmark är det enda landet i norden som har haft negativa elpriser sedan den nordiska elmarknaden Nordpool införde möjligheten att lägga negativa bud på el den 1 december i fjol. I Danmark har det efter det inträffat flera gånger att elpriset varit negativ. Bottenrekordet nåddes natten till den 27e december förra året då det som lägst sjönk till omkring – 1 krona per kWh.

I Sverige har priset hittills inte varit negativt.

-Risken här är inte lika stor som i Danmark som har en hög andel oreglerbar vindkraft samtidigt som överföringskapaciteten i elnätet är otillräckligt. På nätterna när förbrukningen är låg kan priset därför bli negativt, säger Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker på Svensk energi.

Sverige hade dock nollpriser på el under ett tillfälle förra sommaren.

-Det var då flera saker som samverkade. Det var lågkonjunktur. Det var juli. Det var natt. Det var helg. Det var mycket vind och samtidigt hög tillrinning. Hade det varit möjligt med negativa bud vid det tillfället hade vi haft ett negativt elpris, men normalt är risken inte särskilt stor, säger Magnus Thorstensson

Negativt elpris innebär att den som handlar upp elen på Nordpool får betalt för att ta emot elen. Men vanliga elkunder kan dock inte räkna med att få betalt för att köra tvättmaskinen mitt i natten.

-Nej, det gäller bara de som handlar direkt på Nordpool. En förutsättning för att vanliga elkunder ska kunna få betalt för elen är att vi inför timvis avräkning, säger Magnus Thorstensson.

Utanför Norden har Tyskland haft tillfällen då elpriset varit negativt. Spot-priset på den tyska elbörsen var till exempel som lägst cirka -5 kr per kWh på natten den 4 oktober. Orsaken var hög vindkraftsproduktion samtidigt som efterfrågan var låg.

När Sverige delas in i olika prisområden för el från och med den 1 november 2011 ökar sannolikheten för negativ elpris även i Sverige enligt Magnus Thorstensson.

-Särskilt i norr där efterfrågan är liten i förhållande till produktionen.

Marie Alpman

Jonas Hållén

Mer om: Spotpris Elpris

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt