Kobolt spreds utanför kärnbränslefabrik i Västerås

2012-09-18 15:16  

Små mängder radioaktiva ämnen har hittats i ett 300 meter långt dike utanför Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås. Orsaken utreds nu.

Små halter av de radioaktiva ämnena kobolt-60 och cesium-137 har hittats i början och i slutet av ett cirka 300 meter långt dike utanför kärnbränsletillverkaren Westinghouse industriområde i Västerås.

-Westinghouse är igång med att undersöka varifrån utsläppen kommer. Men man bedömer att det kan komma ifrån serviceverkstaden där sådana isotoper kan förekomma, säger Nils Addo, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som noga följer utredningen.

Myndigheten bedömer i nuläget att de uppmätta halterna är så låga att det inte föreligger några risker för allmänheten. Samtidigt ska de inte förekomma i naturen utanför kärnbränsleanläggningen.

Normalt sett ingår det inte i bolagets omgivningsprogram att mäta andra radioaktiva ämnen än uran. Men för en vecka sedan stoppades en slamsugningsbil som var på väg att lämna verkstadsområdet av ett larm om gammastrålning.

Ett par kubikmeter slam, som sugits upp ur en dagvattenbrunn inne på området, visade sig innehålla små halter radioaktiva ämnen.

-Eftersom dagvattnet från industriområdet rinner ut i ett dike utanför området har Westinghouse också börjat göra radioaktiva mätningar längs med diket, säger Nils Addo.

Där rören mynnar ut, i början av diket, har man hittat kobolt-60 och cesium-137. Men även det finns också radioaktiva spår av kobolt-60 cirka 300 meter bort där dikter slutar vid en pumpstation

Nils Addo uppger att slammet från dagvattenbrunnen dessutom visat sig innehålla mangan -154 och antimon-125 i små mängder.

-Man håller nu på med att ta nya prover av sedimenten och växter längs med diket.

Kan diket behöva saneras?

-Vi får se. Imorgon kommer vi förhoppningsvis få mer information om spridningen från Westinghouse, säger Nils Addo.

Han tillägger att cesium-137 på grund av Tjernobyl-katastrofen fortfarande i bland uppmäts i Sverige. Men i detta fall kan cesium-137 också ha kommit med dagvattnet från uranfabriken.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt