Knäckfrågan för klimatforskarna

2013-09-23 06:01  

I nästa vecka möts världens ledande klimatforskare i Stockholm. Då offentliggörs första delen av IPCC:s nya klimatrapport.En knäckfråga är varför den globala temperaturökningen bromsat in de senaste 15 åren.

I somras meddelade World Meteorological Organization (WMO) att perioden 2001–2010 var det varmaste decenniet sedan de moderna klimatberäkningarna startade på 1850-talet. Samtidigt har forskare konstaterat att ökningen av den globala genomsnittstemperaturen avtagit de senaste 15 åren. En del kritiska röster har utifrån det sagt att forskare har fel om den globala uppvärmningen. WMO hävdar dock att uppvärmningen fortsätter.

Mycket tyder på att FN:s klimatpanel, IPCC, också kommer att hävda detta, när de kommer med sin nya, globala klimatrapport den 27 september. Enligt läckt information, som publicerats i media, står det i utkastet till den nya rapporten att det med 95 procents säkerhet går att slå fast att människans utsläpp påverkat klimatet det senaste halvseklet.

Samtidigt är frågan varför temperaturökningen bromsat in, något som lär diskuteras i Stockholm.

– Det kommer nog att tas med i rapporten. Det är en relevant och en hett diskuterad fråga vilket gör att IPCC är tvungen att förhålla sig till den, säger Gustav Strandberg, forskare inom bland annat klimatmodellering på SMHI.

Och vad säger du, har den globala uppvärmningen slutat?

– Nej. Om man tittar på årsmedelvärdet för de tio åren som gått, så är de varmare än de tio föregående åren. Sedan kan man inte förvänta sig en spikrak temperaturkurva uppåt.

En teori om den minskade ökningen, som bland annat förts fram av Storbritanniens motsvarighet till SMHI, Met Office, handlar om att en större andel av uppvärmningen har absorberats av världshaven, i stället för att öka temperaturen i atmosfären.

– Mer växthusgaser i atmosfären resulterar i global uppvärmning. Men all värme stannar inte i luften. Den största delen hamnar i haven och en mindre i isarna. Hur mycket som går till de olika delarna varierar med tiden. Att det varierar kan bero på storskaliga väderförhållanden, som till exempel El Niño, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi på Lunds universitet och huvudförfattare till ett av kapitlen i IPCC: s kommande rapport.

Så det handlar inte om att klimatmodellerna som hittills använts är för dåliga, eller att växthusgaser inte har den påverkan som tidigare antagits?

– De slutsatserna kan man inte dra utifrån en tio- till femtonårsperiod. Om man tittar på de senaste 150 åren, under vilka medeltemperaturen ökat, så kan man se tillfälliga perioder där temperaturen inte ökat. Modellerna kan också visa faser där havet absorberar något mer respektive något mindre värme än i genomsnitt under en längre period.

Det varmaste decenniet

  • Perioden 2001–2010 var det varmaste decenniet sedan moderna beräkningar startade på 1850-talet. Det framkommer i en ny rapport från World Meteorological Organization (WMO).

  • Värmen har bland annat resulterat i snabbt minskade istäcken vid båda polerna, och på glaciärer.

  • Varje år detta decennium, förutom 2008, var bland de tio varmaste som uppmätts.

Stefan Nordberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt