Energi

Klimatmötena – ett fiasko

Utsläpp av koldioxid i världen. Grafik: Jonas Askergren
Utsläpp av koldioxid i världen. Grafik: Jonas Askergren

Inget nytt bindande avtal är i sikte när miljöminister Lena Ek denna vecka träffar sina kolleger på miljömötet i Sydafrika.

Publicerad

Världens ministrar har träffats många gånger sedan Klimatkonventionen antogs i Rio 1992. Målet har varit att minska de globala koldioxidutsläppen. Än så länge har de inte lyckats.

På Kyotomötet 1997 beslutades att industriländerna (exklusive USA) skulle minska utsläppen av växthusgaser med 5,2 procent. Det är fortfarande det enda bindande avtalet.

Men i stället för att minska, har de globala utsläppen ökat med 45 procent, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

– Att utsläppen från utvecklingsländerna accelererat så snabbt de senaste åren är häpnadsväckande, säger Jos Olivier, en av rapportens författare.

Avtalsperioden för Kyotoprotokollet löper ut 2012. En förlängning har haft högsta prioritet för EU under de senaste klimatmötena.

– Men det ser inte särskilt bra ut. EU driver på för ett andra åtagande av Kyotoprotokollet, men det finns länder som gör det motsatta, sa miljöminister Lena Ek inför avresan till Durban.

Utsläppsvärstingarna säger nej. USA har inte ens undertecknat det första Kyotoavtalet. Och Kina vägrar att ge löften om utsläppsminskningar, annat än om de kopplas till bnp-utvecklingen.

Utan nya politiska åtaganden ökar temperaturen med 6 grader på sikt. Det är fyra grader mer än FN:s säkerhetsgräns. Den slutsatsen dras i rapporten World Energy Outlook 2011, som IEA presenterade i november. Och det skulle få katastrofala konsekvenser, konstaterade IEA:s chefekonom Faith Birol.

Menmed kraftfulla politiska åtagande kan den långsiktiga temperaturhöjningen fortfarande stanna vid 2 grader, enligt rapporten. Då krävs att beslut fattas de närmaste åren, manar Faith Birol. Väntar man till 2017 måste varje ny investering i kraftverk och fabriker ha nollutsläpp för att 2-gradersmålet ska kunna uppnås.

Nästa sommar samlas världens ministrar för ett nytt klimatmöte i Rio.