Klimatförändringar påverkar miljögifter i Östersjön

2015-02-20 06:57  
Matyas Ripszam vid Umeå universitet. Foto: Kristina Viklund

Koncentrationen av miljögifter kommer att minska i norra Östersjön i framtiden, när mer sötvatten når sjön. Men miljögifterna utgör ändå inte ett mindre hot, enligt en forskare vid Umeå universitet.

Regionala klimatmodeller förutspår en ökad transport av sötvatten till Östersjön. Det medför ett ökat inflöde av löst organiskt kol, som kommer från land.

Denna förändring leder till att de organiska miljögifterna i norra Östersjön kommer att minska i koncentration i vattnet eftersom de binder till lösta organiska föreningar.

- Detta betyder dock inte att miljögifterna utgör ett mindre hot! Ökande mängder organiska föreningar kan på sikt leda till att det uppstår andra ekosystem med mikroorganismer som i huvudsak livnär sig på de lösta organiska föreningarna. På så sätt kan miljögifterna gå in i näringsväven och orsaka mer problem hos högre stående djur, såsom fisk, säger Matyas Ripszam, som har skrivit en avhandling om saken vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Han har utvecklat en metod för att mäta i vilken utsträckning som föroreningar binder till löst organiskt kol. Förmågan hos lösta organiska föreningar att adsorbera olika organiska miljögifter har nämligen visat sig skilja sig åt i olika delar av Östersjön.

Metoden har tillämpats på prover tagna längs hela Östersjökusten. Resultatet visar att de flesta av de studerade föroreningarna hade sjunkande partikelbindning från norr till söder.

Matyas Ripszam försvarar sin avhandling den 20 februari.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt