Kemikalieinspektionen: Vi har ingen kunskap om Bisfenol A-husen

2013-10-23 07:16  

Kompletterande provtagningar har bekräftat Kemikalieinspektionens resultat: det hormonstörande ämnet bisfenol A finns i vissa lägenheters dricksvatten. Men halterna är låga och förekomsten sporadisk.

I våras avslöjades att bisfenol A fanns i dricksvattenprover, tagna i samband med en utredning av Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket.

Utredningen tillsattes förra våren av regeringen för att undersöka om bisfenol A kan läcka ut i dricksvattnet från relinade dricksvattenrör. Vid relining fodras nämligen vattenrör invändigt med epoxiplast som innehåller bisfenol A.

Totalt togs dricksvattenprover från 22 lägenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket Ny Teknik skrev om i mars. Bisfenol A fanns i dricksvattnet hos åtta av dem. Under sommaren har ytterligare nio prover tagits, varav en del i nya lägenheter.

- Vi fick våra resultat bekräftade. Flera av de kompletterande proverna innehöll också spår av bisfenol A. Även i de nya lägenheterna. Men halterna var lägre än de första proverna, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Halterna i de kompletterande dricksvattenproverna låg på mellan 0,039 och 0,068 mikrogram bisfenol A per liter vatten.

Utredningen, som ska presenteras för regeringen i december, konstaterar att risken för bisfenol A i dricksvattnet berör hus där relining utförts med tvåkomponentsepoxi. Det innebär att plasten blandas på plats.

Enligt SVT användes denna metod mellan åren 2007-2011. Metoden berör totalt 3 000 lägenheter.

I media har utredarna fått kritik för att de inte vill berätta vilka dessa 3 000 lägenheter är. Men enligt Erik Gravenfors är orsaken enkel.

- Vi har helt enkelt ingen kunskap om vilka lägenheter det är. Vi har av relining-branschen bara fått en uppskattning om hur många lägenheter det rör sig om, säger han och fortsätter:

- Vi har också fått kritik för att vi inte offentliggör adresserna på de 22 lägenheterna. Men vi får inte det eftersom det skulle vålla skada för lägenhetsägarna. Det har både våra jurister och kammarrätten kommit fram till.

Det ska väl vägas mot att grannar och boende i området kanske vill veta om vattnet har, eller riskerar att ha detta ämne i dricksvattnet?

- Det är därför som fastighetsägarna i lägenheterna informerats. I övrigt går vi ut med en mer generell information och hoppas att bostadsrättsföreningar och bostadsföretag tar till sig av informationen.

Enligt EU:s livsmedelsmyndighet EFSA är 50 mikrogram bisfenol A ett tolerabelt dagligt intag. I en tidigare intervju med Ny Teknik konstaterar dock Erik Gravenfors att EFSA:s gränsvärde inte riktigt tar hänsyn till de lågdosstudier som har gjorts på hormonella effekter.

Stefan Nordberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt