Kärnkraftsläget just nu: Värst vid reaktor 4

Läget just nu vid reaktorerna i kärnkraftsverket Fukushima 1: Värst är det vid reaktor 4, där vattnet i bränslebassängen fortsätter att sjunka. Oron för att bränslet ska börja brinna och orsaka svåra radioaktiva utsläpp är nu stor.

Vid niotiden svensk tid i morse, onsdag eftermiddag i Japan, rapporteras samtliga reaktorer vid kärnkraftsverket Fukushima 1  (Daiichi) ha väldigt svåra kylningsproblem.

Radioaktiv ånga läcker från samtliga reaktorer, antingen från nödventileringen eller genom att reaktorernas inneslutningarna och reaktorbyggnader skadats svårt, via explosioner och bränder.

Reaktor 3 och 4 vattenbombas med hjälp av helikoptrar. Särskilt allvarlig är läget just nu vid reaktor 4.

Reaktor 4 var visserligen stängd för underhåll, men vattnet i bassängen där kärnkraftverket förvarar använda bränslestavar har börjat koka och sjunka så lågt att stavarna har blottlagts. Flera vätgasexplosioner med bränder som följd har inträffat.

Japanska atomorganet JAIF (Japan Atomic Industrial Forum) rapporterar misstankar om att bränslet i bassängen på reaktor4 har blivit överkritiskt och kan ha skadats.

Myndigheterna befarar nu att fler bränder kan inträffa och att själva bränslet ska fatta eld, vilket kan leda  till än svårare och större radioaktiva utsläpp än de som kan ske vid en härdsmälta i en reaktor.

Så här beskrivs läget reaktor för reaktor, enligt japanska Strålsäkerhetsmyndigheten Nisa, Japan Today och JAIF:

Reaktor 1.

Partiell härdsmälta: 70 procent av bränslestavarna har betydande skador. Kylsystemen fungerar inte, radioaktiv ånga ventileras ut, byggnaden är svårt skadad efter en vätgasexplosion. Havsvatten med tillsats av bor pumpas in i härden och inneslutningen. Den senare antas dock vara hel.

Reaktor 2.

Partiell härdsmälta: 33 procent av bränslestavarna anges ha betydande skador. Kylsystemen fungerar inte. Inneslutningen har skadats av en vätgasexplosion. Bränslestavarna har varit helt frilagda under en period av minst sex timmar. Radioaktiv ånga ventileras ut.  Havsvatten med bor pumpas in i härden. Strålningsnivåerna i kontrollrummet är så höga att de anställda endast kan vistas där i mycket korta stunder.

Reaktor 3. 

Partiell härdsmälta befaras, men inga uppgifter finns om storleken på skadorna. Innelutningen är skadad och byggnaden har svåra skador efter vätgasexplosion. Kylsystemen fungerar inte. Mycket höga nivåer av radioaktivitet uppmättes i går tisdag. I dag onsdag rapporteras vit rök stiga från himlen från reaktor3. Man arbetar med att försöka vattenbomba reaktorbyggnaden.

Reaktor 4.

Reaktorn var avstängd när jordbävningen och tsunamin kom och är säkrad.  Flera bränder och explosioner har dock inträffat i den bassäng i reaktorbyggnaden där använt kärnbränsle förvaras och byggnaden liknar nu mest ett stålskelett med stora, öppna hål. Vattennivån i bassängen uppges ha sjunkit under kritisk gräns och man misstänker skador på bränslestavarna. Även denna reaktor försöker man kyla genom att skölja över av havsvatten från helikoptrar.

Reaktor 5 och reaktor 6.

Var avstängda för underhåll. Reaktorerna är säkrade men temperaturen i bränslebassängerna i varje reaktor stiger sakta.

Fukushima 2 (Daini):

Reaktor 1, 2 och 4.

Har haft kylproblem men man har fått igång kylsystemen och stängt reaktorerna. 

Reaktor 3.

Kall avstängning.

Niklas Dahlin

Mer om: Tsunami Fukushima

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt