Kärnavfallsrådet kritiskt till SKBs forskning

2014-06-16 14:01  

Kärnavfallsrådet är på flera punkter kritiskt till SKB:s kommande forskningsprogram som rör slutförvaret av använt kärnbränsle.

Rådet presenterar i dag sitt yttrande om hur forskning och utveckling kring det framtida slutförvaret av svenskt kärnbränsle ska bedrivas under de närmaste fem åren.

Man gått igenom och granskat Svensk kärnbränslehantering AB:s, SKB:s, så kallade Fud-plan 2013. Det är program för hur forskning, utveckling och demonstration ska utföras av SKB under åren 2014-2019.

Enligt Kärnavfallsrådet brister planen inte minst när det gäller att fortlöpande göra säkerhetsanalyser kring kärnbränsleförvaret.

Man vill därför att regeringen som krav att Fud-planen ska innehålla ett särskilt forsknings- och utvecklingsprogram i syfte att skapa "en organisation som kan förvandla ett teoretiskt säkert slutförvar för använt kärnbränsle till ett färdigbyggt slutförvar som uppfyller säkerhetsanalysens alla krav."

Rådet skriver upprört att: "den totala bristen på insikt om nödvändigheten av en sådan analys i Fud-programmet skapar berättigat tvivel om kärnkraftsindustrin vilja och förmåga att bygga ett kärnbränsleförvar som uppfyller säkerhetsanalysens alla krav".

Rådet har tidigare också efterlyst att SKB utformar ett mätprogram som gör det möjligt för myndigheterna att följa utvecklingen i buffert, deponeringshål och deponeringstunnlar efter det att förvaret av kopparkapslar som innehåller uttjänt kärnbränsle tagits i bruk.

Trots det kommenterar inte SKB kravet i sin Fud-plan 2013, skriver rådet. Ledamöterna anser nu att SKB måste utveckla ett mätprogram för att "följa vattenmättnaden av bufferten och andra viktiga processer i pluggade delar av förvaret för att se om utvecklingen går åt rätt håll".

Rådet anser att alla krav som måste ställas på tillverkning, provtagning och kontroll av kopparkapseln ännu inte är helt klara. Detta trots att Kärnavfallsrådet är en oberoende, tvärvetenskaplig kommitté som lämnar råd till regeringen i frågor kring uttjänt kärnbränsle.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt