Kallinges vatten 3 000 gånger mer förorenat än nytt riktvärde

2015-11-09 16:25  

Vilka förorenade platser måste saneras? Ett nytt riktvärde för det giftiga ämnet PFOS ska ge svar på frågan. Det ökända grundvattnet i Kallinge hamnar exempelvis hela 3 000 gånger över riktvärdet.

Giftiga så kallade PFAS-ämnen har förorenat mark och dricksvatten på flera håll i landet. Men hittills har det saknats riktvärden för att bedöma vilka risker sådana föroreningar innebär för hälsa och miljö.

Regeringen gav därför i januari Statens geotekniska institut, SGI, i uppdrag att ta fram preliminära riktvärden för dessa ämnen.

Nu är SGI klar med sitt arbete. Men det är endast ett av ämnena i PFAS-gruppen, perfluoroktansulfonat, som får ett preliminärt riktvärde av SGI. Orsaken är att SGI anser att dataunderlaget för de andra PFAS-ämnena är för bristfälligt.

– PFOS är det ämne som utgör den största risken för negativ påverkan på hälsan. Som tur är fick vi värden för rätt ämne, säger Mikael Stark, chef på markmiljöavdelningen på SGI.

De riktvärden som SGI har tagit för perfluoroktansulfonat, PFOS, handlar om föroreningshalter i grundvatten och i mark.

För känslig markanvändning, det vill säga när marken används för bostäder eller skolor, landar riktvärdet på 0,003 milligram PFOS per kilo jord. För mindre känslig markanvändning, till exempel industrimark, är riktvärdet 0,020 milligram PFOS per kilo jord.

För grundvatten är riktvärdet 45 nanogram PFOS per liter vatten.

Grundvattenprover vid flygflottiljen i Kallinge visade förra året att det fanns PFOS i halter om 140 000 nanogram per liter vatten. Det är mer än 3 000 gånger högre än det riktvärde som SGI nu har lagt fast.

– Det säger mig att det är ett högprioriterat objekt. Man måste gå vidare för att minimera den påverkan man har i grundvattnet, säger Mikael Stark.

I sin rapport skriver SGI att en högre halt av PFOS än riktvärdena kan innebära en risk för hälsa och miljö. I sådana fall krävs ofta en fördjupad riskbedömning.

Men riktvärdena ska inte ses som åtgärdsgränser. I varje enskilt fall måste en bedömning göras om riktvärdena är relevanta för området och markanvändningen. Det blir sedan tillsynsmyndigheternas uppgift att avgöra om de bedömningar som görs och de åtgärder som vidtas är korrekta.

SGI kallar riktvärdena för preliminära eftersom det pågår en diskussion inom EU och i USA om att sänka det tolerabla dagliga intaget för PFOS i framtiden. Om så blir fallet kommer det att påverka även SGI:s riktvärden.

PFAS

  • PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och består av en stor grupp ämnen. De är vatten-, fett- och smutsavvisande och används till exempel i impregnerade textilier, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.
  • Ämnena är mycket stabila och vissa av dem bryts inte ned alls i naturen. De misstänks kunna skada lever, sköldkörtel och ämnesomsättning om de intas i höga halter under lång tid.
  • På flera håll i landet har PFAS hittats i dricksvatten och högst värden har uppmätts i Kallinge i Blekinge.
  • Perfluoroktansulfonat, PFOS, är det ämne i gruppen som anses ha störst hälsorisker.

Linda Nohrstedt

Mer om: PFAS Kallinge

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt