Ja till kapselfabrik i Oskarshamn

2016-03-23 16:35  
Flygfoto över Oskarshamns kraftgrupp. Foto: OKG

Kapselfabriken Clink i Oskarshamn får preliminärt godkänt av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det blir också villkorat ja till att lagra mer kärnbränsle i Clab.

Kärnkraftsindustrin avfallsbolag SKB (Svensk kärnbränslehantering) har de möjligheter som krävs för att bygga och driva inkaslingsanläggningen för använt reaktorbränsle, kallad Clink - eller Kapselfabriken - på ett strålsäkert sätt.

Det uppger SSM, som gjort en preliminär granskning av SKB:s ansökan, i dag,

I Clink ska bränslet läggas i en insats av gjutjärn och sedan i stora kopparkapslar - innan dess färd i framtiden går vidare till den tänkta slutförvaringen i Forsmark. Omkring 200 kapslar om året ska produceras där.

Kapselfabriken ska ligga nära mellanlagret Clab i Oskarshamn, där SKB förvarar det använda reaktorbränslet i bassänger, fram till dess att det finns möjligheter att slutförvara det i Forsmark.

SSM säger också preliminärt ja till att SKB kan öka själva bränslemängden i Clab.

I dag har bolaget tillstånd för omhänderta 8 000 ton bränsle, men avfallsbolaget vill utöka siffran till 11 000 ton. Ökningen planeras ske med hjälp av ny teknik och tätare packning av bränslestavarna.

För att den större lagringen ska vara möjlig, vill SKB flytta på radioaktiva härdkomponenter (som bränsleboxar, styrstavar och neutronmätsonder som tidigare suttit i härden hos någon av de svenska reaktorerna men ersatts av nya) och i dag alltså förvaras på Clab.

Men SKB måste i så fall ansöka om att få tillstånd att placerad dem någon annanstans, kräver SSM. Bland annat har bergrummet BFA intill reaktorerna i Oskarshamn nämnts som ett alternativ, enligt källor på SSM.

– Vår bedömning är att SKB har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav både för att uppföra och driva inkaplingsanläggingen och för att lagra mer använt kärnbränsle i Clab. Om regeringen ger verksamheten tillstånd kommer SKB dock att behöva vidta åtgärder för att skapa dessa förutsättningar samt ta fram en mer detaljerad säkerhetsredovisning för anläggningen, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på SSM i ett pressmeddelande.

Granskningen av Clink omfattar endast anläggningen, inte själva metoden att kapsla in det använda kärnbränslet i kopparkapslar (KBS-3-metoden).

SSM ska lämna sitt yttrande kring strålsäkerheten i själva slutförvaret i Forsmark till mark- och miljödomstolen i vår.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt