IVA: Skärpta byggregler krävs för energieffektivisering

2012-11-22 08:09  
Per Westlund

Tekniken finns, men det krävs skärpta byggregler och bättre kunskap om Sverige ska kunna halvera energiåtgången i byggnader till år 2050. Det konstaterar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i en ny rapport.

Per Westlund är ordförande för den arbetsgrupp som IVA har tillsatt för att studera vad som krävs för att Sverige ska nå en halvering av byggnadsbeståndets energianvändning till 2050. Han efterlyser framför allt ett tydligare ledarskap från regeringen.

-Bland annat anser vi att regeringen bör visa sin ambition genom att skyndsamt återinföra det tydliga miljömålet om 50 procents ökad energieffektivisering i Sveriges byggnader till 2050, säger han.

IVA presenterade sin rapport om energieffektivisering av byggnader under ett seminarium i Stockholm på tisdagen. Då framhölls att det krävs ett kunskapslyft inom energieffektivt byggande, skärpta energideklarationer, en anpassning av bevarandekraven och skärpta byggregler vid ombyggnad och nybyggnad.

Dessutom föreslår IVA att ett renoveringscentrum ska inrättas för att ta tillvara, utvärdera och sprida de kunskaper om renovering som finns till landets fastighetsägare. I dagsläget finns en hel del kunskap, men den kan ofta vara svår att hitta. IVA:s bedömning är att ett renoveringscentrum skulle kunna spara hundratals miljoner kronor om det lyckas väl med sin uppgift.

-Kunskap om renovering är fragmenterad och svår att få tag i. Det tror jag att vi måste göra något åt, sa Arne Elmroth, professor emeritus vid Lunds Tekniska Högskola och ledamot i IVA:s arbetsgrupp.

Under seminariet efterlyste flera personer tydligare miljömål från regeringen.

-En 50-procentig reducering fram till 2050 fastställdes av riksdagen, men det målet bearbetas av regeringen och det är väldigt otydligt vad som kommer i stället. Nu har tydlighet förbytts i vilsenhet, sa Per Westlund.

Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaternas energipolitiska talesperson, höll med om kritiken och menade att det finns en målkonflikt mellan näringsdepartementet och socialdepartementet.

-Jag tror att vi gör för lite inom regering, riksdag, EU och kommuner. Det finns ett stuprörstänk och vi talar väldigt sällan om systemtänk. Bland oss på energisidan har vi en annan syn än de på socialdepartementet, sa hon och lovade att arbeta för att föra ihop frågorna.

Energimål för bebyggelse

Riksdagen har tidigare lagt fast miljömålet att Sverige ska minska den totala energianvändningen i byggnader med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 i förhållande till hur mycket energi som användes 1995.

I april i år fattade dock regeringen beslut om tio preciseringar av hur Sverige ska nå en god bebyggd miljö. Därmed har de tidigare delmålen fasats ut.

De tio nya preciseringarna är allmänt hållna och innehåller inga kvantitativa mål likt de tidigare procentsatserna.

Men i underlaget till beslutet skriver regeringen att målsättningen om energianvändningen i byggnader inte ändras i sak.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt