Inget krav på oljesanering i havet

2014-06-18 13:32  
Oljeföroreningar från Nynas oljeraffinaderi i Nynäshamn är en fråga för mark- och miljödomstolen. På onsdag ska domstolen meddela om förorenade havsbottnar utanför raffinaderiet ska saneras. Foto: Nynas

På grund av ett äldre utsläpp från Nynas oljeraffinaderi ligger en stor mängd oljerester på havsbotten. Men bolaget behöver inte ta upp dem för sanering, beslutade mark- och miljödomstolen i dag.

Under onsdagen kom mark- och miljödomstolens domar i två mål som rör saneringsfrågor efter oljeraffinaderiet Nynas verksamhet i Nynäshamn. Målen handlar om föroreningar på företagets område samt på havsbottnen utanför raffinaderiet.

Domstolen beslutar att sanering ska ske av de föroreningar som finns inom oljeraffinaderiet, det vill säga ett markområde med höga halter av svavelsyra samt sediment i vattenområden.

Nynas har föreslagit den så kallade arkeametoden för att behandla dessa områden. Metoden är kraftigt omstridd från vetenskapligt håll, vilket Ny Teknik tidigare har berättat om,  men domstolen bedömer att den uppfyller miljöbalkens krav.

Domstolen konstaterar dock att det råder ”viss osäkerhet” om metodens effektivitet och begär därför att Nynas ska redovisa resultatet av saneringen. Målsättningen är att minst 90 procent av föroreningarna ska brytas ned.

När det gäller oljeresterna på havsbotten, ungefär 40 meter under vattenytan, så har Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen förordat att Nynas ska utreda hur dessa kan tas upp från havet för sanering. Nynas har motsatt sig detta men godtagit att utreda en täckning av området.

Även i den frågan går mark- och miljödomstolen på oljebolagets linje. Domstolen bedömer att det inte är miljömässigt motiverat att ta upp föroreningarna från havsbotten och pekar på att utredningen talar för att det endast finns en liten risk för att föroreningarna sprids.

Att ta upp oljeföroreningarna från 40 meters djup skulle också innebära mycket stora kostnader. Domstolen tycker inte att miljönyttan överstiger dessa kostnader.

I stället ålägger domstolen Nynas att utreda om det finns skäl att täcka den förorenade havsbottnen för att långsiktigt skydda miljön. Nynas ska också utreda förutsättningarna för en naturlig återhämtning av den skadade miljön.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt