Inget förbud mot bisfenol i leksaker

2012-09-14 10:23  
Bisfenol A påvisades i 8 av 24 provbitar från leksaker och barnartiklar. Foto: Colourbox

Nästa sommar kommer ett EU-direktiv att försämra skyddet för små barn att få i sig bisfenol A från leksaker. Men Kemikalieinspektionen tycker ändå inte att det behövs ett svenskt förbud mot substansen i barnartiklar.

På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen gjort en kartläggning av hur mycket bisfenol A som förekommer i leksaker och hur mycket som kan överföras till barn.

Resultaten visar att hälsoriskerna för barn är mycket små.

-Därför föreslår vi i dagsläget inga åtgärder för att minska exponeringen för bisfenol A från leksaker och barnartiklar, säger Agneta Falk-Filipsson på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Eftersom risken bedöms som mycket liten skulle ett svenskt förbud mot bisfenol A i leksaker sannolikt strida mot EU:s rättsliga principer för fri rörlighet av varor, skriver Kemikalieinspektionen i sin rapport. Myndigheten konstaterar att försiktighetsprincipen har en gräns eftersom den förutsätter att det finns en vetenskapligt grundad misstanke att någonting är farligt eller orsakar skada på människors hälsa eller miljö.

Men slutsatsen om den låga risken är förknippad med osäkerheter, bland annat för att analysen baseras på ett underlag där endast ett prov har analyserats per leksaksartikel.

Samtidigt anser Kemikalieinspektionen att den har varit extra försiktig i sin bedömning, bland annat genom att i sin studie använda exponeringsnivåer som är lägre än det dagliga accepterade intaget som har fastställts av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa.

Förbudet mot bisfenol A i nappflaskor har lett till att små barns exponering av substansen i Sverige har minskat avsevärt. Men Kemikalieinspektionen anser att det är angeläget att följa utvecklingen om barns hälsorisker efter exponering av bisfenol A, eftersom bisfenol A är ett ämne med hormonstörande egenskaper. "Som sådant går det inte att sätta en nedre gräns under vilken man kan utesluta skada."

Dessutom är barn en känslig grupp när det gäller kemikalieexponering. Därför är det viktigt att hitta alla källor där barn kan utsättas för exponering av bisfenol A. Till exempel har exponeringen av små barn via bröstmjölk uppskattats vara cirka 200 gånger högre än den exponering som leksaker i värsta fall kan ge upphov till enligt Kemikalieinspektionens studie. Men även andra plastartiklar kan vara möjliga exponeringskällor, till exempel vattenflaskor, dryckesburkar, konservburkar, pipmuggar, plasttallrikar och inomhusdamm.

-Människor utsätts fortfarande för en kontinuerlig exponering av bisfenol A från i många fall okända källor. Det är också viktigt att följa utvecklingen av alternativa material och deras eventuella hälso- och miljöskadande effekter, säger Agneta Falk-Filipsson.

Dagens skyddsnivå för bisfenol A kommer att sänkas nästa sommar, när ett nytt leksaksdirektiv träder i kraft. Då blir det tillåtet för leksaker att innehålla upp till fem procent bisfenol A.

Kemikalieinspektionen ska försöka påverka EU-lagstiftningen för att få en bättre skyddsnivå för bisfenol A i leksaker.

Kartläggningen

Kemikalieinspektionen bad två labb att kartlägga förekomsten av bisfenol A i leksaker och barnartiklar avsedda för barn under tre år.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, köpte in och malde ner leksaker för att mäta halten av bisfenol A. I 14 av 25 prover hittades bisfenol A. Högst halter hittades i pipen på en dryckesflaska, simglasögon, en CD-skiva och i olika byggklossar.

ALS Scandinavia påvisade bisfenol A i 8 av 24 provbitar från leksaker och barnartiklar. Vid en migrationsanalys där provbitar lades i konstgjord saliv hittades bisfenol A i 7 prover. De högsta halterna avgavs från en skallra.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt