Industrikemikalier i över tre miljoner svenskars dricksvatten

2014-04-15 10:04  

Minst 3,4 miljoner svenskar får dricksvatten från vattentäkter som bedöms vara förorenade av industrikemikalierna PFAA. Men i de flesta fall verkar halterna vara låga.

Stickprov har tidigare visat att industrikemikalier från brandskum har läckt till dricksvattnet på flera orter. Livsmedelsverket har därför låtit genomföra en kartläggning för att se hur stort problemet är i landet. De kommuner som är kontrollmyndighet för en dricksvattenanläggning har uppmanats att svara på om deras anläggning är påverkad av perfluorerade alkylsyror, PFAA.

Kartläggningen visar att 66 dricksvattenanläggningar bedöms vara förorenade av PFAA. Tillsammans försörjer dessa 3,4 miljoner människor med dricksvatten.

Men eftersom många av anläggningarna tar sitt dricksvatten från stora sjöar och vattendrag, till exempel Mälaren, Vättern och Göta älv, späs föroreningarna ut och halterna blir låga, under tio nanogram per liter vatten.

- Även om halterna i de flesta fall är låga finns det områden där grundvattnet har större föroreningar av PFAA. Det är mycket oroväckande att de här industrikemikalierna är så spridda i vår miljö och även i dricksvattnet, som är vårt viktigaste livsmedel. Det behövs krafttag från politiker, myndigheter, näringsliv och dricksvattenproducenter, säger Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Det är när förorenat grundvatten i marken används för att göra dricksvatten som halterna i dricksvattnet kan bli höga. Grundvatten som är förorenat med PFAA är känt på minst 40 platser.

Livsmedelsverkets kartläggning visar att majoriteten av dricksvattenanläggningarna, 76 procent, inte bedöms vara förorenade av PFAA.

Men det är inte alla kommuner som har svarat på Livsmedelsverkets enkät, svarsfrekvensen var 85 procent. Och några av kommunerna har svarat att de inte har tagit reda på om dricksvattnet i deras område kan vara förorenat. Därför saknas information för flera hundra dricksvattenanläggningar.

- Vi är förvånade att inte alla kommuner har undersökt detta. Det är angeläget att vi får en fullständig bild av hur utbrett problemet med PFAA i dricksvatten är. Därför uppmanar nu Livsmedelsverket de kommuner som inte har besvarat enkäten att göra det omgående, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket, i pressmeddelandet.

Det kan också finnas fler dricksvattenanläggningar som är förorenade av PFAA än vad som har framgått av kartläggningen. PFAA-relaterade ämnen används nämligen även i impregnerat papper och textilier, rengöringsmedel och i verkstads- och elektronikindustrin, vilket innebär att PFAA kan spridas till råvattentäkter från deponier, avloppsvatten och avloppsslam.

Arbetet med kartläggningen ska nu gå vidare. De kommuner som har bedömt att de har vatten som kan vara förorenat av PFAA uppmanas att ta prover på vattnet senast den 1 juni.

Kartläggningen

  • Livsmedelsverkets enkät skickades till alla lokala kontrollmyndigheter för dricksvatten, 253 stycken. Enkäten besvarades av 217 av dessa, vilket innebär 85 procent.
  • Sammanlagt omfattade kartläggningen 1 501 dricksvattenanläggningar.
  • Enkäten omfattar inte enskild dricksvattenförsörjning, det vill säga egen brunn, eller allmänna dricksvattenanläggningar som inte var i bruk under enkättiden.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt