Holmen: Viktigt med förutsägbarhet

2013-05-08 06:00  
Foto: Rolf Andersson, Bildbolaget

Ökade elpriser till följd av ökade utsläppspriser blir särskilt kännbart för den elintensiva industrin. Magnus Hall, vd för Holmen, anser att stora snabba förändringar ökar risken för dramatiska bakslag i tillväxten.

Den elintensiva industrin är redan inne i kraftbranschen – Holmen kan bygga exempelvis egen vindkraft.

-Industrin måste dock ha tillgång till baskraft och säker försörjning som klarar hela vårt elbehov. Men att bli helt självförsörjande med baskraft innebär allt för stora investeringar och risker Därför kommer vi alltid att vara beroende av att köpa el till marknadspriser.

Magnus Hall betraktar ökade utsläppskostnader för fossil kraftproduktion som ett realistiskt scenario. Nationella skatter innebär dock att konkurrensen snedvrids och en produktion som är lönsam i ett land kan slås ut i ett annat land. Om förutsättningarna däremot är globalt konkurrensneutrala leder ökade elpriser till strukturförändringar i produktmixen.

-Tryckpapper blir dyrare, och metaller blir också relativt sett mycket dyrare, säger Magnus Hall. Det kommer att påverka konsumtionsmönstret, men det är ju själva syftet med att sätta ett högre pris på skadliga utsläpp.

-Samtidigt kommer stora och snabba förändringar av energipriserna att skapa rejäla problem för samhället och för tillväxten. Tillgången på energi är inget nollsummespel.

-Det viktiga, förutom att kostnaderna är konkurrensneutrala, är att utsläppshandel och andra politiska styrmedel fungerar förutsägbart och långsiktigt. Så har det inte varit hittills.

Industriföretagens första reaktion när energipriserna ökar är att effektivisera energianvändningen ännu mer.

-Den elintensiva industrin omprövar ständigt nya energibesparande investeringar. Incitamentsystemet svarar direkt på ökade priser. Men prisökningar påverkar naturligtvis också investeringsviljan.

Lars Krögerström

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt