Het debatt om vattenkraftens framtid

2014-01-22 13:05  
Staffan Jonsson, teknisk direktör, Holmen. Foto: Ulrika Carlstein/Holmen

Skärpta miljökrav kan leda till att 20 procent av den svenska vattenkraften försvinner. Det varnar branschorganisationen Svensk energi. Dags att miljöanpassa vattenkraften svarar Världsnaturfonden.

Vattendomarna för de drygt 2 000 svenska vattenkraftverken grundar sig på 1918 års vattenlag. Enligt förslag från en utredning som kom i höstas ska dessa omprövas så de uppfyller kraven i miljöbalken och till EU:s ramdirektiv för vatten.

Förslaget har kritiserats både av branschorganisationen Svensk Energi och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

- Beräkningar från de stora elbolagen visar att elproduktionen från vattenkraft  minskar med 20 procent på grund av omprövningen, säger Kjell Jansson vd för Svensk energi som på onsdagen arrangerade ett välbesökt seminarium om ”Den hotade svenska vattenkraften”.

Mindre el från vattenkraft går stick i stäv med Sveriges klimatambitioner, menar Kjell Jansson. Han efterlyser också en analys av vad omprövningen och åtgärderna betyder för elpriset.

De svenska vattenkraftverken byggdes under en annan tid då miljöfrågorna inte stod i fokus. Miljöanpassningen innebär till exempel att mer vatten släpps förbi turbinerna för vandrande fisk.

- Nedgången av ål och lax i Östersjön är katastrofal. Sötvattensekosystemen tillhör de mest hotade i världen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden.

-Vi anser att det behövs en modernare lagstiftning. Det är möjligt att ha ett energisystem som är 100 procent förnybart inklusive en miljöanpassad vattenkraft, fortsätter han.

Skogskoncernen Holmen är ägare i 21 vattenkraftverk som tillsammans ger 1,5 TWh årligen. Staffan Jonsson, teknisk direktör, konstaterar att om utredningens förslag går igenom så kommer vattenkraften att minska i Sverige, något som slår mot den elintensiva basindustrin.

- Jag vet att det är som att svära i kyrkan, men Sverige har fyra större outbyggda älvar. Borde vi åtminstone inte utreda vad det skulle innebära att bygga ut någon av dem med största möjliga klimathänsyn och med dagens teknikkunnande, säger han.

Det slutliga förslaget från vattenverksamhetsutredningen kommer senare i vår.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt