Haven fylls av stora vindkraftsparker

2009-09-17 13:07  
Stora områden i Nordsjön (grönmarkerade) kommer att byggas ut med vindkraft de närmaste åren - liksom elnäten som ska ta strömmen till land. Det stora gröna fältet i mitten är Doggers bank.

Om tjugo år kommer en stor del av Europas el från vindkraftverk i havet, spår den europeiska vindkraftsindustrin. Svårast blir att slussa elektriciteten genom ländernas olika lagstiftningar och stödsystem.

Branschen spår massiv utbyggnad av vindkraft till havs. Det framgår av de rapporter som publicerats i samband med den nu avslutade internationella vindkraftkonferensen "Oceans of oppotunities" i Älvsjö.

Alla europeiska kustländer planerar vindkrafsutbyggnad i sina ekonomiska zoner.Se den interaktiva kartan från EWEA här.

I dag finns det ett tiotal havsbaserade, mindre vindkraftsparker i Nordsjön och Östersjön. På svenskt vatten är Lillgrund med 48 stycken 2,3 MW-turbiner störst.

Ytterligare tio vindkraftsparker i europeiska vatten är på väg att byggas och många fler blir det när Storbritanniens nästa koncessionsutdelning blir klar.

Enligt de mål som EU satt för utbyggnaden av förnybar energi behöver minst 12 procent komma från vindkraft.

Enligt branschens egen organisation European Wind Energy Association (EWEA) måste då den installerade effekten ligga runt 230 GW inom unionen 2020. 40 av de gigawatten ska komma från vindkraftverk till havs.

150 stora vindkraftspareker om tjugo år
Efter 2020 räknar EWEA med att utbyggnaden kommer att fortsätta i snabb takt och att det tio år senare kan finnas 150 stora anläggningar med en total effekt på 150 GW runt kusterna i Europa.

Men om den här prognosen ska bli verklighet krävs det nya, kraftfulla nät ut i haven och mellan länderna. Länderna måste också enas om vem som ska betala för den här dyrbara utbyggnaden.

En annan bromskloss i utvecklingen är att länderna har olika lagstiftningar när det gäller exempelvis tillstånd och att stödsystemen ser olika ut.

Ladda ned hela rapporten här.

Offshore-planerna

Nordsjön:

Tyskland:flera mindre vindkraftsparker finns redan i drift, 2 är på väg att byggas, 21 har fått tillstånd, 47 planeras

Storbritannien: 8 i drift, 6 på väg att byggas, 11 godkända. I slutet av 2009 fördelar den brittiska staten ett stort antal nya projekt i nio zoner i Nordsjön. Den här tredje omgången kan ge mycket mer installerad effekt än de två tidigare tillsammans.

Irland:1 i drift

Norge:1 i drift, 12 planerade.

Östersjön:

Tyskland:5 har fått tillstånd, 6 planeras.

Danmark:4 i drift + några mindre anläggningar, 2 på väg att byggas, 1 godkänd, utbyggnad planeras i flera områden.

Sverige:

Lillgrundi drift
Stora Middelgrund, klart med tillstånd
Kriegers Flak II, saknas några få tillstånd
Stora Midsjöbanken, byggs tidigast 2015
Finngrunden,ansökningar inlämnade förra veckan
Utgrunden 2har tillstånd, men ligger på is på grund av att projektet anses olönsamt
Planer finns också att bygga vindkraftsparker vidKlocktärnan, Storgrunden, Taggen och Trolleboda.

Finland: 13 planerade

Estland: 1 planerad

Lars Anders Karlberg

Mer om: Energi Vindkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt