Hatt ger solcellsägare skatterabatt

2013-09-11 12:16  

En skatterabatt på upp till 12 000 kronor ska få fler villaägare att producera sin egen el. Det hoppas energiminister Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt kommer i höstbudgeten att föreslå en skatterabatt till småskaliga producenter av förnybar el, exempelvis personer med solceller på villataket eller en liten vindsnurra vid jordbruksfastigheten.

– Det måste bli mer lönsamt att producera sin egen förnybara el. Vi ser ett jättestort intresse, och nu hoppas jag att det här ska leda till att fler väljer att ta steget, säger hon.

Förslaget innebär att enskilda fastighetsägare får göra ett skatteavdrag i deklarationen på upp till 12 000 kronor för 20 000 kilowattimmar per år för den el som skickas ut på det allmänna elnätet.

Frågan om hur så kallade mikroproducenter ska få mer gynnsamma ekonomiska villkor har utretts i flera omgångar. Förra sommaren beställde regeringen den senaste utredningen, som inlämnades till finansdepartementet i mitten av juni. Skatteexperten Rolf Bohlin rekommenderar i utredningen just en skattereduktion i deklarationen. Rabatten ska enligt förslaget vara dubbelt så stor som energiskatten på el, vilket blir cirka 60 öre per kilowattimme i större delen av landet. Men han föreslår att taket ska ligga på 10 000 kilowattimmar per år, vilket skulle ge 6 000 kronor. Anna-Karin Hatt fördubblar nu maxnivån till 20 000 kilowattimmar och 12 000 kronor.

Utredningen sändes i augusti på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet först 9 oktober.

– Vi kommer att titta på remissvaren, men budgetförhandlingarna pågår nu och vi behöver avsätta utrymme i budgeten redan nu, säger Anna-Karin Hatt.

Reformen beräknas kosta åtta miljoner kronor per år. Energiministerns mål är att propositionen ska läggas i vår, och att de nya reglerna ska införas 1 juli 2014.

Lars Hedström, som är vice ordförande för branschorganisationen Svensk solenergi och vd för solcellsinstallatören Direct Energy, tror att rabatten kan få stor effekt på bland landets villaägare.

– Nu installeras några hundra solcellsanläggningar per år, och antalet kanske kan öka till några tusen med den här rabatten, säger han.

Men att villaägare kommer upp till maxtaket på 20 000 kilowattimmar ser han som osannolikt. En typisk installation ger cirka 5 000 kilowattimmar per år.

Utredningen, som nu är ute på remiss, tar även upp nettodebitering. Det är en betalningsmodell som innebär att småskaliga elproducenter får kvitta den el de själva producerar och matar ut på nätet mot den el de köper från elbolagen. Metoden fick fart på utbyggnaden Danmark, och många i solcellsbranschen har velat införa den även i Sverige. Men utredaren avråder från nettodebitering med motivationen att det inte är förenligt med EU:s momsregler.

Solceller i Sverige

  • År 2012 installerades nästan dubbelt så mycket solel i Sverige som året innan. Två viktiga förklaringar till ökningen är att priserna på solceller fortsätter att sjunka och att man får bidrag för att installera solceller.
  • Landets sammanlagda solcellseffekt uppgick till 24,3 megawatt vid årsskiftet, enligt den nationella IEA-PVPS-rapporten. Av dessa var 17,0 megawatt inkopplade till elnätet, medan resterande 7,3 megawatt var fristående installationer.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt