Här ska smutsig kolkraft bli ren

2008-04-11 07:31  

Om mindre än fem månader ska Vattenfall visa världen att de hatade brunkolsverken i Tyskland kan göras näst intill koldioxidfria. I Schwarze Pumpe, tjugo mil sydost om Berlin, blir Vattenfall först i världen med att prova den nya förbränningstekniken oxyfuel i större skala.

Vi tror att vi kan få fram en teknik för 95-97 procents koldioxidrening av rökgaserna och en underjordslagring till ett pris på mindre än 20 euro per ton koldioxid. Orden är Vattenfallsingenjören Staffan Görtz.

- Om vi klarar det, och om de europeiska utsläppsrätterna kostar minst 20 euro per ton koldioxiod, ja då är investeringen finansierad, säger han, när han visar Ny Tekniks reporter runt på den pilotanläggning som snart är klar att tas i bruk.

Pilotanläggningen ligger vägg i vägg med det gigantiska kolkraftverket Schwarze Pumpe med sina två kraftverksblock på 800 MW vardera. Kapaciteten i pilotprojektet är bara 30 MW och pannan, som ska bränna kolet med en ny syrgasteknik, är en liten plutt jämfört med det riktiga kraftverket med sina 156 meter höga förbränningsugnar.

Allting på pilotanläggningen har ritats av Vattenfalls egna ingenjörer. Bränntekniken, oxyfuel, där kolpulvret blandas med ren syrgas, har vidareutvecklats och förfinats i samarbete med sex olika forskargrupper på universitet i Tyskland och Chalmers i Sverige.

Själva pannan, som är helt nykonstruerad, har levererats av franska Alstom medan tyska Linde står för syrgastekniken och komprimeringen av koldioxiden.

- Det är luftseparationen, det vill säga tillverkningen av syrgas, som tillsammans med komprimeringen av koldioxiden är den stora energislukaren i oxyfuelprocessen, säger Staffan Görtz.

Han arbetar med Vattenfalls miljöstrategier på koncernnivå och är kommunikationsansvarig för pilotprojektet i Schwarze Pumpe.

Invigningen är planerad till september, men först nästa vår är anläggningen intrimmad. Man väntar också på tillstånd att pumpa ned koldioxiden 700 meter under jord i Altmark, 20 mil från Schwarze Pumpe.

Den komprimerade koldioxiden mellanlagras i stora, rostfria tankar på 300 kubikmeter vardera. Därifrån pumpas gasen över till tankbilar som kör till Altmark.

- Det kommer att gå nio, tio tankbilar om dagen härifrån, säger Staffan Görtz.

I dessa underjordiska geologiska formationer räknar man med att koldioxiden ska kunna lagras i hundratals år och så småningom förvandlas till kalksten.

- Jag brukar skämta och säga att om några hundra år kan vi sälja äkta Vattenfallsmarmor, säger Staffan Görtz.

Brunkol, som ligger i gigantiska fält under 60-100 meter tjocka sandlager i östra Tyskland, är den värsta koldioxidboven av alla energikällor. Och Vattenfall äger fyra stora brunkolsverk - Schwarze Pumpe, Jänschwalde, Lippendorf och Boxberg.

Störst är Jänschwalde med sex kraftblock på 500 MW vardera, totalt 3 GW.

Jänschwalde är världens största brunkolsverk och belägger en mindre hedrande fjärdeplats bland världens värsta koldioxidgenererande kraftverk.

Här ska Vattenfall göra ett kraftblock koldioxidfritt med två olika tekniker.

Dels ska man bygga en helt ny oxyfuelpanna på 250 MW av samma slag som den som håller på att installeras i pilotanläggningen i Schwarze Pumpe.

Dels ska man installera en "koldioxidtvätt" i en av de befintliga 250 MW-pannorna. Den tekniken kallas Post Combustion och handlar i princip om att "kemtvätta" rökgaserna fria från koldioxid, komprimera koldioxiden och lagra den under jord för evig tid.

- Vi har redan börjat förbereda för installationen av Post Combustion-teknik på vårt kolkraftverk på Nordjylland i Danmark och funderar också på att göra något liknande vid våra kolkraftverk i Warszawa i Polen, säger Staffan Görtz.

Tre tekniker för koldioxidfria rökgaser

Post Combustiongår ut på att tvätta rökgaserna rena från koldioxid efter förbränningen. Det görs med kemikalier. Tekniken är känd, men dyr. Man sätter på en "sista burk" efter rökgasreningen. Att använda kyld ammoniak som "tvättmedel" kan bli ett genombrott för Post Combustion. Eon testar den metoden i Karlshamn.

Oxyfuelgår ut på att bränna kolet med syrgas i stället för med luft. Det ger en hög koncentration av koldioxid i rökgasen, cirka 90 procent. När rökgasen kyls kondenseras vattenångan och kvar blir koldioxiden som kan torkas, komprimeras och lagras. Nackdelen med oxyfuel är att det är dyrt att framställa syrgas ur luft.

Pre Combustiongår ut på att förgasa kol, separera koldioxiden ur den syntetiska gasen och först därefter bränna den. Metoden är mer komplicerad än de andra två. Den innehåller båda de andra teknikerna, plus ytterligare processteg.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt