Han rasar mot nya ledningen

Mats Weinesson, bonde och moderat kommunalpolitiker, leder upproret mot växelströmsdelen av miljardbygget Sydvästlänken. Han vill ha nedgrävd likströmskabel i stället. Foto: Stefan Jerrevång

Sveriges bönder befinner sig på kollisionskurs med statliga Svenska Kraftnät. Lantbrukarna protesterar mot att nätbolaget vill dra nya luftledningar genom skogar och åkrar.

Den 60 mil långa Sydvästlänken är den största utbyggnaden av det svenska stamnätet på 30 år. Kostnaden beräknas till 7-8 miljarder kronor.

Nu växer motståndet mot projektet i trakterna runt Motala, där en växelströmsledning ska dras i en ny sträckning runt sjön Boren, över Motala ström och Göta kanal.

- Ledningsgatorna blir över 40 meter breda, dessutom bildas det ett 200 meter brett band längs ledningen där det inte går att bo, säger lantbrukaren Mats Weinesson.

Han är aktiv i LRF, ledamot för Moderaterna i Motalas kommunfullmäktige och en av de tongivande motståndarna mot Svenska Kraftnäts, SVK, planer.

Han får själv en ledningsgata genom sin skog. Andra lantbrukare får ledningarna över sina åkrar och i närheten av sina gårdar.

- Svenska Kraftnät driver det här projektet hårt och gör allt de kan för att hålla undan information från oss motståndare. Samrådsmötena är bara ett spel för gallerierna, säger Mats Weinesson.

Han anser att det finns ett mycket bättre alternativ än en nästan 20 mil lång växelströmsledning över skog och mark mellan Nässjö och Hallsberg:

- En nedgrävd likströmsledning innebär smalare ledningsgator och mindre strålning.

Mats Weinesson får stöd av LRF centralt. Björn Galant, ansvarig för infrastruktur på LRF, anser att det finns en rad kostnader för samhället som måste räknas in i kalkylen, när man bygger luftledningen:

* Strålningen från ledningen gör att stora områden på båda sidor ledningen inte kan bebyggas.

* Skog huggs ner längs ledningen (ledningsgatan) och kan inte planteras igen.

* Landskapet blir förstört.

Mats Weinesson och Björn Galant säger att SVK inte gjort någon ordentlig utredning av de samlade kostnaderna för båda alternativen.

Nu hoppas de att Energimarknadsinspektionen (EI) ska kräva en samhällsekonomisk kalkyl av SVK.

- Om Energimarknadsinspektionen säger ja till ledningen tar vi kontakt med våra riksdagsmän och driver frågan vidare så långt det går, säger Mats Weinesson.

Enligt Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät, är en nedgrävd likströmskabel inget alternativ till växelströmsledning.

- Likströmskabel fungerar i söder, där vi bara ska transportera el från en punkt till en annan, säger han.

- I Mellansverige behöver vi få ett starkare och mer maskat växelströmsnät för att klara vindkraften och effektökningar i kärnkraften.

Mikael Odenberg anser att SVK lyssnat på dem som protesterat mot Sydvästlänkens norra del.

- Men var vi än bygger nya ledningar möter vi samma typ av reaktion: bygg inte här eller gräv ner, säger han.

Växelström ger 160 meter bred gata

* Den 20 mil långa luftledningen från Nässjö till Hallsberg kräver en 44 meter bred ledningsgata. På vardera sidan om gatan finns sidoområden om cirka 10 meter, där trädhöjden begränsas och där enstaka träd tas bort om de kan utgöra en risk för ledningen.

* För att undvika magnetfält, som kan vara skadliga rekommenderar Svenska Kraftnät att det inte bör finnas boende inom 80 meter från ledningens mitt. Det betyder att man får ett 160 meter brett stråk utan bostadshus längs ledningen.

* En del länsstyrelser och kommuner rekommenderar stråk på 200 meter.

Marie Alpman

Jonas Hållén

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt