Grönt ljus för Vattenfalls tyska koldioxidprojekt

2009-12-09 16:12  
Vattenfalls kolkraftverk i Jänschwalde i Tyskland ska förses med koldioxidavskiljning (den gula anläggningen). Foto: Vattenfall

Vattenfalls planerade demonstrationsanläggning för koldioxidfångst vid det tyska brunkolsverket i Jänschwalde får närmare två miljarder kronor i EU-stöd. Fem andra liknande projekt får lika mycket var.

EU:s energikommissionär Andris Piebalgs gav i dag grönt ljus för stöd till sex europeiska CCS-projekt där koldioxiden ska fångas in direkt vid kolkraftverken och sedan begravas i underjordiska sand- och saltlager.

Det är pengar som EU-kommissionen avsatte till grön teknikutveckling i somras – totalt över 40 miljarder kronor till CCS-projekt, vindkraft till havs och till nya el- och gasnät.Se EU-kommissionens dokument här.

Det var ett sätt för EU att möta lågkonjunkturen med ekonomiska stimulanser till projekt med teknikhöjd och miljöprofil. Programmet heter European Energy Programme for Recovery EEPR.

Branschen pustar ut
Nu har EU-kommissionen godkänt stöd till sex projekt för koldioxidavskiljning – Jänschwalde i Tyskland, Belchatow i Polen, Porto Tolle i Italien, Hatfield i Storbritannien, Rotterdam i Nederländerna och Compostilla i Spanien.

I branschen har man varit orolig att tekniken med koldioxidavskiljning och lagring skulle tyna bort eftersom det ännu inte kommit tillstånd några stora demonstrationsprojekt – bara några små forskningsprojekt typ Vattensfalls pilot för oxyfuelteknik i tyska Schwarze Pumpe.

- För att kunna fortsätta att utveckla CCS är stöd av det här slaget helt avgörande. Vi behöver ett flertal framgångsrika demonstrationsanläggningar för CCS i Europa om vi ska kunna göra CCS kommersiellt tillgängligt 2020 för storskalig implementering under kommande decennier, säger Vattenfalls CCS-chef Bjarne Korshöj i ett pressmeddelande på onsdagen.

Oxyfuel och Post Combustion
Vattenfall planerar att byta ut en av kolpannorna i brunkolsverket i Jänschwalde i Brandenburg mot en panna med ny teknik för koldioxidavskiljning.

Vattenfall planerar att använda en kombination av två tekniker – oxyfueltekniken där syrgas används för att avskilja koldioxiden och post combustion-tekniken för att tvätta ur koldioxiden.

Ska vara klar 2015
Den nya anläggningen får en elektrisk effekt på 385 MW och kan fånga upp över 90 procent av den koldioxid som frigörs när kolet bränns, enligt Bjarne Korshöj. Det blir 2,7 miljoner ton koldioxid som fångas in.

Den sammanlagda investeringen beräknas till 1,5 miljarder euro varav EU stöttar med drygt en tiondel, 180 000 euro. Anläggningen ska vara klar och kopplas in på elnätet under 2015.

Problemet med lagring kvarstår dock. Ännu har Vattenfall inget tillstånd i Tyskland att begrava koldioxiden i marken.

Vattenvall avvaktar i Danmark
I Danmark, där Vattenfall också planerat en motsvarande investering som i Jänschwalde, har markägarna runt Nordjyllandverket protesterat och Vattenfall har lagt planerna på is till 2020 när tekniken är mer utvecklad.

Men planerna på en storskalig CO2-avskiljning i kolkraftverket Nuon Magnum i Nederländerna kvarstår, liksom byggandet av en pilotanläggning för tekniken pre-combustion i Buggenum i Nederländerna.

I Danmark har den statliga energijätten Dong Energy lagt sina planer på CO2-avskiljning på is till dess att tekniken blivit bättre. Dong säger till tidningen Ingenjören i Danmark att man inte tänker gå i bräschen.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt