Grönt ljus för Ringhals efter brand

2012-01-30 14:51  

Reaktorn Ringhals 2 planeras starta igen på torsdag efter branden som lamslog produktionen i åtta månader. Stoppet beräknas kosta över två miljarder kronor.

Tryckvattenreaktorn Ringhals 2 fick i fredags återigen startillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, efter den brand som utlöstes i reaktorn inneslutning natten till den 11 maj i fjol.

Reaktorn var avställd när ett tryckprov av tätheten i inneslutningens väggar utfördes. Då kortslöts en kvarglömd vattendammsugare och utlöste en brand som ledde till att sot spreds till tak, väggar och golv i den 50 000 kvadratmeter stora "behållaren" som omsluter reaktortanken.

Utrustning som dykardräkt, pvc-handskar och annat, bestående av 30 kg plast och 5 kg gummimaterial, gick upp i rök och kontaminerade stora ytor med kloridhaltigt svart sot.

Efter en omfattande sanering i inneslutningen och reaktorn kan nu reaktorn att åter börja producera el. Starten planeras äga rum på torsdag, den 2 februari. Reaktorn har då stått stilla i åtta månader.

- Det går inte säga exakt vad det alltsammans kommer att kosta. Den största posten är givetvis intäktsbortfallet och der beräknas hamna i häradet cirka 2 miljarder kronor. Därtill tillkommer kostnader och skatter, säger Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals AB, som äger själva driftsbolaget Barsebäck Kraft.

Saneringen i sig kostar i runda slängar cirka 150-200 miljoner kronor.

- Vi har inte fått sluträkningen än, säger Gösta Larsen.

Reaktorn testas nu och förbereds för start. Enligt Gösta Larsen finns det Inga indikationer på att man inte kan ansluta reaktorn till elnätet igen.

- Nej, det rullar på som vanligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten kräver samtidigt att Barsebäckkraft, som är samägt av Vattenfall och Eon, säkerställer att saneringen gått bra och att eventuella brister upptäcks framöver.

Kärnkraftsverket får stränga rapporteringskrav på sig att såväl under starten som under driften framöver. Man ska genomföra kontroller, provningar och uppföljningar och redovisa resultatet till SSM, inom olika givna tidsramar.

Dessutom ska Barsebäck Kraft komplettera och utöka de kontroll-, provnings- och underhållsprogram som de normalt tillämpar vid anläggningen. Det senare syftar till att under åren som kommer fånga upp eventuella långsiktiga effekter av föroreningar och andra ämnen som uppstod i samband med branden.

Bland annat ska man övervaka att korrosion av rostfria ytor inte uppstår.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt