Giftiga ämnen hittade i 34 vattenverk

2014-04-04 05:30  

Giftiga högfluorerade ämnen från brandskum har förorenat dricksvattnet på flera håll. Hur omfattande problemet är undersöks av Livsmedelsverket. Minst 34 dricksvattenanläggningar bedöms hittills vara förorenade.

Stickprover har tidigare visat att högfluorerade ämnen, som tidigare fanns i brandskum, har förorenat dricksvatten i Uppsala, Kallinge och Botkyrka. Ämnena misstänks kunna ge skador på levern och sköldkörteln vid ett högt intag under lång tid. Därför har flera brunnar nu stängts. För att få en bild av hur omfattande problemet är har Livsmedelsverket skickat ut en enkät till de kommuner som är kontrollmyndigheter för dricksvattenanläggningar. Kommunerna har fått svara på hur många anläggningar som bedöms vara påverkade av PFAA, perfluorerade alkylsyror.

Sammanställningen av resultatet är inte färdig än, men Ny Teknik har begärt ut svaren som kom in i förra veckan. Bland dem uppges 34 dricksvattenanläggningar vara förorenade av PFAA.

Osäkerheten i kartläggningen är emellertid stor. För 191 av anläggningarna uppger kommunerna att det saknas ställningstagande till risken för PFAA-förorening.

Det är bara några kommuner som har rapporterat uppmätta PFAA-halter i enkätsvaren, men de halter som uppges ligger lågt. Till exempel hade Mickeldala vattenverk i Halmstad mindre än fem nanogram PFOS, det ämne som anses värst i PFAA-gruppen, per liter utgående dricksvatten. Det kan jämföras med det säkra dagliga intag som EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har lagt fast, 150 nanogram PFOS per kilo kroppsvikt och dag.

– Vi har inte hittat något nytt Kallinge i resultaten hittills, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Kallinge är den ort där man hittills har hittat de högsta halterna av PFAA i dricksvatten, som mest 8 000 nanogram PFOS per liter. Där har blodprov på barn visat förhöjda halter av ämnena, men nivåerna bedöms inte vara så höga att de kan leda till sjukdom.

Att många dricksvattenanläggningar uppges vara förorenade av PFAA-ämnen ser Anders Glynn, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket, inte som något stort hälsoproblem.

– De flesta har sannolikt låga halter. Då är det inte jätteoro­väckande för hälsan. Men de här ämnena ska inte finnas i dricksvatten och borde inte finnas i miljön, så ur den synvinkeln är det inte bra, säger han.

Liten ordlista:

  • PFAS = samlingsnamn för högfluorerade ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser.
  • PFAA = perfluorerade alkylsyror, det vill säga en undergrupp till PFAS.
  • Perfluorerade ämnen = är fullständigt fluorerade, det vill säga innehåller en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluor­atom.
  • Polyfluorerade ämnen = är inte fullständigt fluorerade, det vill säga har fortfarande väteatomer i kolkedjan. Är inte lika stabila som perfluorerade ämnen, men kan brytas ner till perfluorerade ämnen.
  • PFOS = perfluor­oktansulfonat, det ämne som anses vara värst i PFAA-gruppen. Bryts inte ned i naturen och är både kroniskt giftigt och reproduktionsstörande samt giftigt för vattenlevande organismer.

Kartläggning av PFAA-ämnen

  • Ny Teknik har begärt ut svaren från de 121 kommuner som hade hunnit svara på Livsmedelsverkets enkät i förra veckan. Det är ungefär hälften av de kommuner som förväntas svara till verket.
  • De inkomna svaren visar att 34 dricksvattenanläggningar bedöms vara påverkade av PFAA, en grupp perfluorerade alkylsyror. Det kan betyda att råvattnet som tas till vattenverket är förorenat eller att dricksvattnet som går till konsumenterna är förorenat.
  • För 191 av dricksvattenanläggningarna saknas ett ställningstagande angående påverkan av PFAA, enligt enkätsvaren.
  • 572 av dricksvattenanläggningarna bedöms inte vara påverkade av PFAA.

Linda Nohrstedt

Mer om: Förorening

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt