Gamla utsläppsrätter kan stjälpa klimatuppgörelsen

2009-10-22 15:59  
Andreas Carlgren, Sveriges miljöminister, är ordförande i förhandlingarna mellan EU:s miljöministrar. Foto: EU-kommissionen

Ett berg av outnyttjade utsläppsrätter i Ryssland och östra Europa ställer till problem för EU:s klimatförhandlare vid Köpenhamnsmötet i december.

EU:s miljöministrar har nu enats om vilken ståndpunkt EU ska ta vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn den 7-18 december.

Det är i Köpenhamn som världens länder ska försöka enas om en ny global klimatöverenskommelse efter att det så kallade Kyotoprotokollet löpt ut 2012.

EU-länderna är helt inriktade på att få till stånd ett internationellt system med utsläppsrätter för att reglera utsläppen av växthusgaser.

Assigned Amount Units
Men vid gårdagens möte i Stockholm stod det klart att länderna i östra Europa sitter på ett berg av outnyttjade utsläppsrätter, som ”blivit över” när lågkonjunkturen fick ländernas tunga industrier att gå på sparlåga.

Den typen av utsläppsrätter heter AAU, Assigned Amount Units.

Det är en fråga som måste lösas före Köpenhamnsmötet. Om länder med outnyttjade utsläppsrätter utnyttjar dessa fullt ut när industrikonjunkturen förbättras kan det göra EU-ländernas nedskärningar verkningslösa.

Rysslands överskott lika stort som EU:s nedskärning
Enbart Ryssland har upparbetade, outnyttjade utsläppsrätter som motsvarar 5 miljarder ton koldioxid. Det är lika mycket som alla EU-länderna till samman väntas minska sina utsläpp med mellan 2013 och 2020.

Ett förslag som diskuteras är att länder med överskott av utsläppsrätter bara ska kunna få utnyttja dem efter ett i förväg fastställt kvotsystem.

Den frågan ska vara löst till nästa möte den 29-30 oktober.

Detta är vad EU:s miljöministrar kom överens om i Stockholm i går:

1. EU minskarsina utsläpp av växthusgaser med 80-95 procent av 1990 års nivå till 2050.

2. Industrialiserade länderska minska sina utsläpp med 25-40 procent till 2020.

3. Utvecklingsländerska minska sina utsläpp med 15-30 procent jämfört med att inga åtgärder hade vidtagits.

4. Internationellt flyg och sjöfartdras in i överenskommelsen. Flyget måste minska sina utsläpp med 10 procent från 2005 års nivå till 2020 och sjöfarten med 20 procent under samma tid.

5. Måttstockenför när andra länders utsläppsbegränsning bedöms ska vara att den globala temperaturhöjningen inte får överstiga 2 grader.

6. EU ska tydligare definiera sin syn på hur avskogningen i världen ska bekämpas och hur hållbart skogsbruk och jordbruk ska bedrivas.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt