Gamla bekämpningsmedel i grundvattnet

2014-10-29 10:05  

En rapport från SLU visar att det finns rester av bekämpningsmedel i grundvattnet. I 36 procent av alla prover fanns minst ett bekämpningsmedel.

- Främst rör det sig om äldre ämnen som funnits i så kallade totalbekämpningsmedel. Dessa ämnen är förbjudna i dag, säger Susanna Hogdin på Havs- och vattenmyndigheten, som har beställt rapporten, i ett pressmeddelande.

Bekämpningsmedel används till exempel inom jordbruket, inom industrin och i hushållen. Rapporten från SLU, som omfattar perioden 1986–2014, är inriktad på växtskyddsmedel.

Många av de ämnen som har hittats i grundvattnet har tidigare haft en bred användning i samhället, exempelvis vid byggkonstruktioner, längs järnvägsspår, i dammar och på grusplaner.

- Vi kan se att halterna av dessa ämnen sjunker men sannolikt kommer rester att finnas kvar under lång tid. De högsta nivåerna finns i södra Sverige och de lägsta i Norrlandslänen, säger Susanna Hogdin.

Samma ämnen som har hittats i det svenska grundvattnet finns även i grundvattnet i Norge och Danmark.

Ungefär hälften av allt kommunalt dricksvatten som produceras i Sverige kommer från grundvatten. Dessutom använder ungefär två miljoner svenskar grundvatten när de tar sitt dricksvatten från en egen brunn.

Föroreningar i grundvatten bryts ner betydligt långsammare än i ytvatten och vattnet byts ut långsammare i grundvattenmagasin än i sjöar och vattendrag.

- Problemet med förhöjda föroreningshalter i grundvatten är att de är svåra att reparera, säger Susanna Hogdin.

Havs- och vattenmyndigheten har också låtit SLU göra en studie av bekämpningsmedel i ytvatten i Skåne, som är Sveriges mest jordbruksintensiva län och använder cirka 60 procent av allt växtskyddsmedel som säljs i Sverige.

Här hittades framför allt rester av bekämpningsmedel som i dag är godkända och används i jordbruket. Halterna tycks ligga på en konstant nivå och visar inte samma sjunkande trend som i grundvattnet.

- Det rör sig om ämnen som kan vara väldigt skadliga för våra vattenmiljöer och resultatet visar tydligt att vi behöver fortsätta att arbeta med åtgärder för att minska spridningen av bekämpningsmedelsrester till miljön, säger Susanna Hogdin i pressmeddelandet.

Ny Teknik har tidigare berättat om en avhandling som visar att bekämpningsmedel är vanligt förekommande i grundvattnet i Skåne.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt