"Fyll Sverige med vindkraft"

2007-11-30 09:08  

Det finns i dag bara 800 vindkraftverk i Sverige. Nu vill den statliga Energimyndigheten kraftigt öka vindkraftsproduktionen i Sverige och föreslår en utbyggnad med flera tusen nya verk till år 2020.

Energimyndighetens generaldirektör Thomas Korsfeldt kommer under fredagen att lämna över sitt förslag till regeringen. Men han lanserar det för en bredare allmänhet i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

I korthet går förslaget ut på följande:

1. Höj planeringsmålet för vindkraftsproduktionen till 30 TWh år 2020. I dag producerar de svenska vindkraftverken 1,4 TWh per år och det nu gällande planeringsmålet ligger på 10 TWh till år 2015..

2. Det innebär att antalet vindkraftverk kommer att öka från dagens 800 till mellan 3.000 och 6.000 verk.

3. Två tredjedelar av det nya produktionsmålet på 30 TWh bör komma från landbaserade vindkraftverk.

4. Gör tillståndsprocessen enklare och snabbare och se till att den hanteras på ett enda ställe.

5. Höj kvotplikten för elhandlarna genom elcertifikatsystemet.

6. Subventionera den havsbaserade vindkraften som i dag inte är lönsam.

Det blir alltså i skogarna och på fälten som den stora utbyggnaden kommer att ske. Till havs finns det redan färdiga planer på 10 TWh.

Med ett mål på 30 TWh vindkraft per år skulle Sverige bli lika stort på vindkraft som världsettan Tyskland är i dag. Det andra stora vindkraftslandet i Europa är Spanien, som i dag producerare 23 TWh.

Energimyndigheten föreslår nu att kommunerna ska åläggas att göra upp översiktsplaner över lämpliga områden redan till 2010 för hälften av den nya kapaciteten och till 2012 för resten.

En rad andra praktiska problem måste också lösas, till exempel hur anslutningen till elnäten ska ske och vem som ska betala, samt hur Sverige ska försörjas med el när det inte blåser.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt