Frågor och svar: Vad du behöver veta om Energiewende

2012-11-12 12:03  

En jättechans för tysk industri eller ett våghalsigt experiment som leder till skyhöga elpriser och elavbrott. Ny Teknik svarar på tio frågor om Energiewende.

Vad är Energiewende?

Så kallas Tysklands energipolitik som har som mål att 80 procent av elenergin ska vara förnybar 2050. Kärnkraften ska vara avvecklad 2022. I strategin ingår också åtgärder för ökad energieffektivitet. Regeringes mål är att minska elkonsumtionen med minst tio procent till 2020.

Är det något nytt?

Nej egentligen inte. Lagen om förnybar energi med förmånliga inmatningstariffer för elproducenter infördes redan år 2000. Samma år kom den tyska regeringen och energileverantörerna överrens om att fasa ut kärnkraften. Detta slogs även fast i en ny lag 2002. 2010 svängde regeringen och ville i stället öka andelen kärnkraftsel. Efter Fukushimakatastrofen beslutades dock att all kärnkraft i Tyskland ska vara avvecklad i slutet av 2022. Detta har lett till en snabbare utbyggnad av förnybar energi.

Hur många kärnkraftverk har Tyskland?

Efter Fukushima stängde Tyskland av 8 kärnkraftverk med en sammanlagd effekt på 8,5 GW. De återstående 9 med en total effekt på 12 GW ska stegvis avvecklas till och med år 2022. Kärnkraften står i dag för 18 procent av Tysklands elbehov.

Förutom från kärnkraft, hur får Tyskland sin energi i dag?

Sol-, vindkraft, bioenergi och annan förnybar energi har byggt ut kraftigt och står i dag för 25 procent. Resten kommer kol, naturgas och olja.

Och vad ska ersätta de omkring 20 GW kärnkraft som har, eller kommer att, stängas av?

Tyskland hoppas framförallt på att bygga ut vindkraften till havs. Fram tills nu har den utvecklats långsamt och den installerade effekten uppgår till cirka 200 MW. Inom de närmast åren väntas utbyggnaden till havs att skjuta fart. Ansökningar som omfattar en effekt på mer än 28 GW väntar på godkännande.

Även biomassa och solkraft väntas öka men inte i samma omfattning som havsvindkraften.

Även i framtiden kommer dock kol att vara en viktig energikälla för Tyskland.

Varför måste elnätet byggas ut?

Precis som i Sverige är det tyska elnätet byggt för att transportera el från ett antal stora producenter, till exempel kärnkraftverk. När produktionen nu byggs ut på miljontals platser i form av solanläggningar och vindkraftsparker så klarar det gamla nätet bara att ta emot den förnybara elen till en viss gräns. Ett annat problem är att produktionen varierar med vädret. Därför måste näten styras för att hänga med i svängningarna. Tillgång och efterfråga på el måste hela tiden balanseras och nätet hållas stabilt. Det kräver också nya energilager som buffert. Elnätet måste också byggas ut till havs för att havsvindkraftsparkerna ska kunna anslutas till elnätet.

Hur många nya elledningar behövs?

Den ansvariga nätmyndigheten Bundesnetzagentur har lagt fram en plan för hur det tyska elnätet ska förnyas fram till 2022. Enligt planen behövs 2800 km nya ledningar. Dessutom behöver 4400 km moderniseras för att exempelvis klara högre spänning. Dessutom behövs kablar och nätanslutningar för den havsbaserade vindkraften.

Vem betalar för energiomställningen?

En stor del av kostnaderna ligger på elkunderna som betalar en särskild så kallad EEG-avgift (EEG-umlage) för varje förbrukad kWh. Avgiften fastställs en gång om året. I år uppgår den till motsvarande 30 öre per kWh. Nästa år höjs den till nästan 50 öre per kWh. EEG-avgiften ska täcka subventionerna i form av inmatningstariffer för förnybar energi. De innebär att producenter av förnybar energi har rätt till ett fast pris per kWh, oavsett prisnivå på den tyska elbörsen. I år beräknas kostnaderna för inmatningstarifferna uppgå till totalt 12,7 miljarder euro. Tyska elkunder måste även räkna med ökade elnätsavgifter när elnätet byggs ut och moderniseras

Blir det inte väldigt dyrt för industrin?

Den elintensiva industrin har fått särskilda undantagsregler och betalar till exempel bara full avgift för de första 1 GWh. Kritiker menar att vanliga elkunder får dra ett alltför tungt lass medan industrin slipper betala. Industrin menar å sin sida att om man skulle betala full avgift skulle stora delar av den tyska elintensiva industrin inte kunna konkurrera och tvingas stänga eller flytta.

Varför genomför Tyskland detta?

Det har alltid funnits en stark opinion mot kärnkraft i Tyskland. Efter Tjernobylolyckan bildades till exempel det tyska ministeriet för miljö, naturskydd och reaktorsäkerhet. Den tyska regeringen ser flera vinster med att genomföra Energiewende. Förutom miljöskälen så anser man att det kommer att ge Tyskland ett försprång i övergången mot ett mer hållbart energisystem. Enligt den tyska regeringen har det redan skapats 370 000 jobb inom förnybar energi. Detta spås öka när fler länder följer Tysklands exempel. Schweiz har till exempel beslutat sig för att genomföra ett eget Energiewende.

Källor: Bla BDI, Vattenfall, Siemens, Deutsche Bank.

Läs också: 

Läs mer: Experimentet som måste fyllas med kraft

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt