Försvaret fick nobben om vindkraften

2010-12-07 13:55  
F7 i Såtenäs ansvarar för flygutbildningen på Jas 39 Gripen och anser att vindkraftverken på "slätta" stör Gripens radar. Foto: Katsuhiko Tokunaga

Vindkraftverken runt Såtenäs flygflottilj söder om Vänern irriterar Försvarsmakten. Men nu har länsstyrelsen sagt ifrån – byggt är byggt!

Militärflygplatsen F7 i Såtenäs ligger mitt i det bördiga jordbrukslandskapet på Västgötaslätten i närheten av Lidköping och Grästorp.

Där har bönderna byggt ett 50-tal vindkraftverk, något som Försvarsmakten tidigare sagt OK till men som man nu ångrar.

Försvarsmakten har till länsstyrelsen i Västra Götalands län överklagat 16 enskilda bygglovsärenden som rör dessa cirka 50 vindkraftverk.

Länsstyrelsen håller nu på att beta av det ena ärendet efter det andra och har gett vindkraftsägarna rätt i fem fall.

”Länsstyrelsen har nu fattat de första besluten och då avslagit överklagandena.
I de flesta fall har Försvaret en gång sagt ja till etableringen. Exploatören har därför gått vidare med sina planer och investeringar.”

Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Länsstyrelsen värnar rättssäkerheten, säger länsjurist Anders Hjalmarsson på länsstyrelsen i Mariestad.

- Flera av de överklagade vindkraftverken är uppförda och i drift sedan länge. Det är inte rimligt att en vindkraftsägare i förlängningen ska behöva riva sitt vindkraftverk på grund av att Försvaret flera år senare har ändrat inställning.

Ytterligare ärenden väntar på att avgöras, säger han. Dessutom har alla överklaganden ännu inte nått Länsstyrelsen.

På Försvarsmakten säger man nu att man inte kräver att redan byggda vindkraftverk ska rivas.

– Anledningen till att vi överklagat är att vi inte fått den chans att yttra oss som vi har rätt till. I de fall där vi har sagt ja är det också det som gäller, säger generalmajor Gunnar Karlson, förbandsproduktionschef på Försvarsmaktens högkvarter till tidningen Lands nätupplaga.

Gunnar Karlson är emellertid tydlig med att framtida ansökningar om bygglov inom stoppområdena kommer att avstyrkas, möjligen med undantag av förtätningar av redan existerande vindkraftsparker.

- Utbyggnaden har accelererat något oerhört på senare år och vi har ett behov av hinderfri flygning. Det gäller framför allt flygplatserna där vi bedriver pilotutbildning, säger Gunnar Karlson.

Kungl Skaraborgs flygflottilj

Skaraborgs flygflottilj F 7, är ett av Försvarsmaktens största förband. Flottiljen är lokaliserad till Såtenäs i Västra Götaland. Huvuddelen av flottiljens verksamhet kretsar kring de tre flygutbildningsstyrkorna för JAS 39 Gripen, insatsförbandet Transport- och Specialflygenheten, TSFE samt det nya materielsystemkontoret MSK Flyg.

 

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt