Forsmark öppnas för avfall från Ringhals

2010-01-28 13:08  

Nu kan radioaktivt driftavfall från Ringhals kärnkraftverk åter skeppas med MS Sigyn till slutförvaring i Forsmark. Ringhals har haft slutförvaringsförbud för delar av sitt avfall sedan 2003.

Det är strålsäkerhetsmyndigheten SSM som nu häver stoppet för Ringhals att skicka de förbrukade filtermassorna som renat kylvattnet i de tre tryckvattenreaktorerna i Ringhals till Forsmark.

- Vi godkänner nu fyra av de fem delarna i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark, vilket gör att Ringhals nu kan deponera sina filtermassor i Forsmark i stället för att mellanlagra dem i Ringhals.

Det säger Anders Wiebert, utredare vid avdelningen för radioaktiva ämnen på SSM, till Ny Teknik.

Samlats på hög i Ringhals
På Ringhals kärnkraftverk i Halland har det radioaktiva driftavfallet samlats på hög ända sedan 2003, ingjutet i betongkokiller.

Det var de dåvarande övervakningsmyndigheterna SSI och SKI som stoppade slutförvaring driftavfall från tre av fyra Ringhals-reaktorerna 2003.

- Det gällde de tre tryckvattenreaktorerna vars driftavfall är annorlunda än det från kokarreaktorn, den fjärde reaktorn i Ringhals. Vi var inte övertygade om att SFR i Forsmark var tillräckligt säkert, säger Anders Wiebert.

Hemläxa för SKB
SSI och SKI underkände den säkerhetsredovisning som kärnkraftsbolagens dotterbolag Svensk Kärnbränslehantering lämnat in och ställde även krav på mer omfattande mätningar.

- SKB lämnade in en komplettering 2005, men även den ansågs ofullständig och SKB fick hemläxa, säger Anders Wiebert.

Totalstopp 2007
Bristerna i innehållsdeklarationen av det radioaktiva avfallet blev till slut droppen som fick bägaren att rinna över.

Strålsäkerhetsmyndigheterna tog i med hårdhandskarna och införde i juni 2007 ett totalstopp för deponering av kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark.

-Vi öppnar inte SFR förrän osäkerheten om innehållet i avfallet är borta, sade Anders Wiebert till Ny Teknik i oktober 2007.

Bättre säkerhetsredovisning
SKB lämnade våren 2008 in en helt ny säkerhetsredovisning och strålsäkerhetsmyndigheterna valde då att häva totalstoppet med undantag för delar av avfallet från Ringhals, Forsmark och Studsvik.

Nu är den nya redovisningen lusläst och granskad.

Den nuvarande myndigheten SSM godkänner SKB:s redovisning när det gäller de fyra mest kvalificerade slutförvaringsdelarna, de som går under beteckningen Silo och som har både betong- och lerbarriärer.

Däremot är det fortfarande stopp för deponering i den femte delen, BMA, bergrum för medelaktivt avfall. Där vill SSM ha mer klarhet innan man säger ja.

Utbyggnad av SFR

Den nuvarande anläggningen för slutförvaring av kortlivat radioaktivt avfall SFR togs i drift 1988.

Lagringsutrymmet i bergstunnlarna under Forsmark har en lagringskapacitet på 63 000 kubikmeter och är i dag fyllda till hälften.

Nu pågår förberedelse för utbyggnad av SFR med 20 000 kubikmeter för att kunna ta emot rivningsavfall från Barsebäck, Ågesta och Studsvik.

De vita tunnlarna till höger är nuvarande SFR. De blå tunnlarna visar den tänkta utbyggnaden.

SKB ska lägga in ansökan om den utbyggnaden 2013-2014 och anläggningen väntas kunna tas i drift 2020.

På längre sikt - när de nuvarande kärnkraftverken ska rivas 2030-2040 behövs ytterligare 120 000 kubikmeter lagringsutrymme under jord.

Källa: SKB

Lars Anders Karlberg

Mer om: Forsmark Ringhals

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt