FN kräver krafttag mot kemikalier

2012-09-06 14:25  
-Vinsterna som kemikalierna kan erbjuda får inte göras på bekostnad av mänsklig hälsa och på miljön, säger UNEP-chefen Achim Steiner. Foto: Scanpix/Colourbox

Kemikalier från industri och jordbruk bidrar till en miljon dödsfall varje år. Nu kräver FN:s miljöorgan snabba insatser från regeringar och industri för att minska kemikaliers påverkan på människors hälsa.

I en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP pekar man på riskerna med att tillverkning och användning av kemiska produkter flyttas från i-länder till u-länder, där kontrollen ofta är svagare. Bland annat blir kostnaderna stora. Sjukdomar och skador till följd av bekämpningsmedel i småskaligt jordbruk söder om Sahara beräknas uppgå till 90 miljarder dollar mellan 2005 och 2020.

Vid mötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 satte FN-länderna målet att kemikalier skulle tillverkas och användas på ett sätt som leder till minimal påverkan på mänsklig hälsa och miljö. Men UNEP:s rapport visar att ansträngningarna som görs i många fall är otillräckliga (se faktaruta). Gifter från kemikalier som används inom industri och jordbruk är till exempel bland de fem främsta orsakerna till dödsfall världen över.

-Vinsterna som kemikalierna kan erbjuda får inte göras på bekostnad av mänsklig hälsa och på miljön, säger UNEP-chefen Achim Steiner i ett pressmeddelande.

I utvecklingsländer ersätter kemiska produkter, till exempel blekningsmedel, tvättmedel och klister, snabbt traditionella produkter baserade på växter, djur eller keramik. Enligt UNEP-rapporten kommer försäljningen av kemikalier världen över att öka med tre procent per år fram till 2050.

Den ökade användningen av kemikalier innebär att riskerna för människors hälsa ökar (se faktaruta). Riskerna för miljön handlar främst om att floder och sjöar förgiftas av bekämpningsmedel och gödsel, av tungmetaller från cement- och textilproduktion, eller av dioxin från gruvdrift.

Avrinning från gödsel och bekämpningsmedel bidrar till ett ökande antal syrefattiga ”döda zoner” i kustvatten. Enligt en tidigare UNEP-rapport är det bara 13 av världens 169 döda zoner som återhämtar sig.

Men en övergång till hållbar tillverkning och användning av kemikalier kan ge betydande ekonomiska fördelar när det gäller utveckling, reducerad fattigdom och minskad risk för mänsklig hälsa och miljö. Men då måste regeringar världen över samarbeta med kemikalieindustrin, enligt UNEP.

-För att utnyttja de ekonomiska vinsterna från en sund kemikaliehantering behövs ett närmare samarbete och bättre planering mellan regeringsdepartement, offentlig och privat sektor, och andra i leverantörskedjan för kemikalier, säger Achim Steiner.

Rapporten pekar på att en sund kemikaliehantering måste bli en del av nationernas sociala och ekonomiska planer, så att inte ansvaret fördelas över flera parter. Tillverkare och importörer av kemikalier måste också delta i arbetet när regeringar tar fram riktlinjer. Utvecklingsländernas regeringar bör ta fram riktlinjer som fokuserar på att förhindra risker och främja innovation för att locka till sig investerare.

Riskerna för människor ökar

· I Sudan visar studier att risken för dödsfall tredubblas hos gravida kvinnor som arbetar i jordbruk där bekämpningsmedel används.

· Bad- och dricksvatten som används av bybor nära en oljekälla i Ecuador innehåller kolväten i halter som är upp till 288 gånger högre än EU:s standard.

· I USA visar en studie av 212 kemikalier att alla ämnen som undersöktes hittades i någon halt i befolkningen.

· Över 3 000 kemikalier klassas som giftiga för vattenlevande växter och djur enligt EU:s klassificeringssystem.

Källa: UNEP:s Global Chemicals Outlook

Otillräckliga åtgärder hittills

· Av de uppskattningsvis drygt 140 000 kemikalier som finns på marknaden i dag är det bara en bråkdel som har blivit ordentligt utvärderade när det gäller deras effekt på mänsklig hälsa och på miljön.

· Oorganiska kemikalier som ammoniak, vätesulfid, svavelsyra, saltsyra, samt organiska kemikalier som styren, formaldehyd, toulen och formaldehyd finns rutinmässigt i de luftföroreningar som släpps ut i de största kvantiteterna bland OECD-länderna.

· Föroreningar som ofta släpps ut i stora kvantiteter till ytvatten i OECD-länderna innefattar oorganiska kemikalier som salpetersyra, ammoniak och mangan, samt organiska kemikalier som metanol, etylenglykol, fenol, toulen och formaldehyd.

· Upp till 75 procent av elektronikavfallet i Europa och 80 procent av elektronikavfallet i USA redovisas inte.

· Gifter från kemikalier som används inom industri och jordbruk är bland de fem främsta orsakerna till dödsfall världen över. Kemikalierna bidrar till över en miljon dödsfall varje år.

· Omfattningen av oavsiktliga industriolyckor där kemikalier är inblandade fortsätter att växa snabbt.

Källa: UNEP:s Global Chemicals Outlook

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt