Flygbuller sänker inte bostadspriser

2014-07-02 14:41  

Att buller från flygplan eller vindkraftverk automatiskt sänker värdet på bostäder stämmer inte, visar två undersökningar.

Utbyggnader av flygplatser och uppförandet av vindkraftverk är två källor till oro bland bostadsägare, som misstänker att värdet på fastigheterna kommer att rasa till följd det buller som förknippas med flyg- och vindkraftverksamhet.

Men det finns ingen automatisk koppling mellan denna sortens störande ljud och bostadspriser, visar två undersökningar rapporterar tidningen die Welt.

Man utgår från en schweizisk och en tysk undersökning, och i båda fallen visar det sig att områden runt storflygplatser, som varit föremål för medborgarinitiativ mot utbyggnader, har blivit allt mer attraktiva under de senaste åren, med värdestegring som följd.

Ett exempel är den s k Guldkusten vid Zürichsee. När flygplatsen skulle utvidgas 2003 bildades medborgargrupper för att stoppa planeran med hänsyn till att mer flygtrafik skulle sänka värdet på bostäderna.

Men drygt tio år senare visar det sig att området, trots ökad flygtrafik, har haft den kraftigaste värdestegringen i hela Schweiz.

I tyskland har fastighetsforskare vid undersökningsföretaget BulwienGesa områdena kring de största tyska flygplatserna, där utbyggnadsplaner ständigt uppmanar till medborgarinitiativ från omkringboende.

Vid utbyggnaden av nordvästliga landningsbanan 2009 hade det i åratal innan förekommit processer från villaägare i närområdet, som misstänkte fallande priser på husen. Men nu visar det sig att trots den nya landningsbanan så har priserna på bostäder i området stigit kraftigt.

En förklaring från BulwienGesa är att flygplatser inte bara skapar mer oväsen, de skapar också fler arbetstillfällen, vilket gör bostäder i närområdet mer attraktiva.

Även i området kring den skandaldrabbade storflygplatsen Berling Brandenburg International har bostadspriserna också stigit kraftigt, trots att ingen i dag ens kan svara på när flygplatsen kommer att öppnas. En utdragen process från de omkringboende försenade byggstarten. Invigningen av flygplatsen har sedan försenats av byggtekniska orsaker.

Samma sak gäller vindkraftbyggen vid Nord- och Östersjökusterna. Där bostäder med attraktiva lägen stigit kraftigt i pris, trots den stora utbyggnaden av vindkraft.

Günter Vornholz, professor i bostadsekonomi vid handelsskolan i Bochum, säger att eventuella prisnedgångar, ibland till och med orsakade av medborgargruppernas kritik, endast är kortvariga.

- I takt med att allt fler vindkraftverk sätts upp ökar acceptansen. Man vänjer sig vid fenomenet.

Värdeutveckling på villor och bostadsrätter regleras av demografisk och ekonomisk påverkan, inte av vindkraftverk eller bullernivåer.

Håkan Abrahamson

Mer om: Flygbuller

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt