Fjärravläst el hinner<br></br>inte bli färdig i tid

2006-05-09 23:00  
Mer än 80 procent av elmätarna återstår att byta ut när halva tiden har gått. I juni 2009 ska 5,3 miljoner svenska elabonnenter ha fjärravläst el.

Om tre år ska Sveriges 5,3 miljoner elabonnenter ha fått nya elmätare, som gör fjärravläsning av elförbrukningen möjlig. Men bara drygt en miljon är hittills installerade. <br></br>

Problem med överföringstekniken och risk för brist på montörer kan göra det svårt för alla elnätbolag att hinna klart i tid, visar Ny Tekniks granskning.
För tre år sedan beslöt riksdagen att ett system skulle införas som gör månadsvis fakturering av verklig elförbrukning. Det innebär att 5,3 miljoner elmätare måste bytas ut och förses med utrustning som kan sända mätvärden från elkunder till nätbolagen.

Notar ökar från 10 till 15 miljarder
Från början uppskattades kostnaden för det nya systemet med fjärravläsning till tio miljarder kronor.

I dag bedömer branschorganisationen Svensk Energi att slutnotan kan bli upp till 15 miljarder kronor. Det beräknas höja elnotan med 50-100 kronor per år och hushåll.

- Det har visat sig ta mycket längre tid än väntat att få kommunikationen från mätare till insamlingscentralerna att fungera till-räckligt bra, säger Birger Eriksson som arbetar med mätfrågorna på Svensk Energi.

Överförs med gsm/gprs-teknik
Kommunikationen från den enskilda abonnenten till lokala insamlingspunkter (koncentratorer) sker i allmänhet via det lågspända elnätet i området.

Därifrån sänds sedan de insamlade värdena från området via radio eller gsm/gprs till respektive nätbolags insamlingscentral som underlag för fakturering. Men överföringen är långt ifrån problemfri.

Mätvärden kan försvinna på grund av exempelvis varvtalsstyrd utrustning som kan ge störningar på elnäten. Besvär med radioskugga kan i bergiga och skogsbeklädda områden kräva extra utrustning för att repetera signalerna.

Även överföring via gsm/gprs kan vara utsatt för störningar och har visat sig vara relativt dyrt.

- Tappet av mätvärden motsvarar cirka 50.000 mätvärden som kostar tid och pengar, kommenterar Birger Eriksson.

Vattenfall installerat 250.000 mätare
Av de tre största elbolagen har Vattenfall kommit längst med ny mätutrustning hos cirka 250 000 av sina 830 000 kunder. De större nätbolagens upphandlingar av utrustningen gäller ofta "färdiga mätvärden".

Det innebär att leverantören inte bara ska installera utrustningen, utan även ansvara för att leverans av mätvärden sker under ett visst antal år framåt. Denna form av outscourcing verkar bli allt vanligare för nätbolagen.

- Våra upphandlingar gäller leverans av färdiga mätvärden under tre till fem år, säger Thomas Thorkelsson, ansvarig för mätprojektet på Eon. Han bekräftar svårigheterna med överföringen av mätdata.

Eon och Fortum ligger efter
Eon har hittills bara försett cirka 25.000 av sina en miljon kunder med ny mätutrustning, men är i slutskedet av flera upphandlingar.

På Fortum har installationen ännu inte kommit igång på allvar. Bolaget har 835 000 kunder. Upphandling av installationerna pågår.

Trots att bara drygt en miljon av nätbolagens 5,3 miljoner abonnenter hittills har fått ny mätutrustning och endast tre år återstår, är bolagen optimistiska om att hinna i tid. Men det innebär att cirka 3 500 installationer per dag måste klaras av. Och det finns ett orosmoment: tillgången på montörer.

- Hittills har det inte varit ett problem, men framåt 2007 när den verkligt stora installationsboomen kommer kan tillgången på montörer bli en flaskhals, säger Björn Ljung på
installationsföretaget Bravida.

Lars Eriksson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt