Fisken visar effekt av giftutsläpp

2014-06-03 05:30  

Giftiga kemikalier från brandskum har förorenat vattendrag på flera håll i landet, och allra mest i Kallinge i Blekinge. Forskare på IVL undersöker hur mycket gifter som Kallingefisken innehåller.

Gälarna krasar under saxen när Tomas Viktor, fisktoxikolog på IVL Svenska miljöinstitutet i Stockholm, klipper loss dem från abborrhonan. I petriskålar ligger torkade gällock från andra fiskar, där åldern tydligt går att läsa av från streck liknande årsringar på trädstubbar.

Fiskarna har tagits upp ur Ronnebyån, som rinner förbi Kallinge, där höga halter av giftiga perfluorerade ämnen har uppmätts i grundvattnet. Gifterna tros komma från det brandsläckningsskum som länge användes vid övningar på flygflottiljen F17 alldeles intill.

I början av maj fiskade Tomas Viktor abborre, gädda och mört i Ronnebyån på uppdrag av länsstyrelsen, för att ta reda på om fisken är så förgiftad att den är farlig att äta för människor.

Han skär upp abborren, tar ut levern och lägger den på en våg.

– Den här verkar lite liten, konstaterar han.

Till skillnad från andra miljögifter, som samlas i fettet i kroppen, binds perfluorerade ämnen till proteiner i blodet och levern. Vanligtvis brukar därför perfluorerade ämnen mätas i blod eller lever i människor och djur. Men i det här fallet vill länsstyrelsen undersöka om fisken är farlig att äta och därför är det muskelvävnad som IVL analyserar.

Med en liten skalpell skrapar Tomas Viktor ur ryggmuskeln ur abborrkroppen och puttar ner slamsorna i ett provrör. Hela röret placeras sedan i frysrummet innan det finfördelas och behandlas med vätskor för att miljöföroreningarna ska skiljas ut. Därefter renas provet för att få bort alla andra ämnen.

Några dagar senare är det dags för analys i masspektrometer.

– Stoppar du in en abborre?, säger Karin Norström, forskare på IVL, till kemipraktikanten My Persson.

Men att det är en abborre syns inte längre. Provet är utblandat och det My Persson stoppar in i masspektrometern är små behållare med genomskinlig vätska.

Maskinen går igång med ett vinande.

– Det här är ett fint ljud, nu har instrumentet tagit nästa prov och börjat köra, säger Karin Norström.

På skärmen växer kurvan sakta fram. Efter ungefär fem minuter kommer en kraftig svart topp. Det är PFOS, perfluoroktansulfonat, som är reproduktionsstörande och anses vara det värsta ämnet i gruppen av perfluorerade alkyl­syror.

Efter en preliminär överslagsräkning kommer Karin Norström fram till att abborren har 20 gånger högre PFOS-halt än fisken som har fångats uppströms, dit föroreningarna inte tros ha nått.

Karin Norströms bedömning är att abborren från Kallinge går att äta, men inte varje dag.

– Den här fisken innehåller fem gånger mer PFOS än riktvärdet för daglig konsumtion av fisk, säger hon.

Tills vidare avråder Ronneby kommun från att äta fisk som har fångats i Ronnebyån nedströms från Brantafors. Men det är möjligt att den rekommendationen kan ändras när IVL:s analyser är färdiga.

Länsstyrelsen ser IVL:s pågående undersökning som en förstudie och planerar ett utökat provfiske vid Kallinge till hösten.

– Det här är ett försök att få ett snabbt besked om föroreningar i fisken. Sedan får vi gå vidare och göra lite mer noggranna undersökningar för att se hur utbrett problemet är, säger Fredrik Andreasso­n på länsstyrelsen i Bleking­e.

Perfluorerade ämnen har använts i 50 år

  • Perfluorerade ämnen är en grupp kemikalier som har använts inom flera områden, till exempel i textilier, elektronik och brandskum, sedan ungefär 50 år tillbaka.
  • De är användbara på grund av sin förmåga att avvisa smuts och vatten, men karaktäriseras också av mycket starka bindningar mellan kol- och fluoratomer och är därför långlivade i miljön.
  • Vissa av ämnena i gruppen misstänks kunna ge skador på immunförsvar, hormonsystem och fortplantningsförmåga vid långvarigt intag av höga halter.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt