Finsk skogsdiesel<br></br>blir ny supersoppa

2007-03-19 14:08  
Råvaran till finsk skogsdiesel.

Det finsk-svenska skogsbolaget Stora Enso och det finländska raffinaderiet Neste Oil satsar gemensamt på syntetdiesel från förgasat skogsavfall. Den finska syntetdieseln kan blandas in direkt i vanlig diesel utan ombyggnad av vare sig bilar eller tankställen.

Neste Oil har utvecklat en helt ny raffinaderiteknik som omvandlar växt- och djurfetter till ett förstklassigt dieselbränsle som är fritt från svavel och andra föroreningar och som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Redan nu byggs det en fabrik för raffinering av växt- och djurfetter som ska producera 170.000 ton NExBTL Renawable Diesel, som soppan heter, per år. Och ytterligare en fabrik är under planering.

Till det kommer nu projektet tillsammans med Stora Enso om skogsavfall som råvara. Motsvarande 130 miljoner kronor ska investeras i en demonstrationsanläggning vid Stora Ensos pappersbruk Varkaus i Finland.

I Varkaus-anläggningen förgasas grenar, stubbar och andra skogsrester och genom en process som kallas Fischer-Tropsch blir till en vax- eller oljeliknande produkt som sedan raffineras till flytande "skogsdiesel" hos Nestes raffinaderi i Porvoo (Borgå).

Som en biprodukt av förgasningsprocessen får Stora Enso värme och el som ska användas i den egna verksamheten och ersätta fossilbaserad energi.

Två år till innan det blir allvar
Tekniken har utvecklats hos finska statens tekniska forskningscentral VTT och man har testat i en pilotanläggning på institutet.

Problemet som man ställs inför är att få gasen tillräckligt ren för att duga i nästa steg i processen.

Demonstrationsanläggningen ska stå klar någon gång under nästa år. Sedan tar det kanske två år innan man kan gå vidare med en fullskaleanläggning som väntas kosta uppemot 3 miljarder kronor att bygga.

Enligt Neste Oil är intresset för den rena syntetdieseln stor i Europa, inte minst därför att den enkelt kan blandas i vanlig diesel och inte kräver några anpassningar vare sig av bilar eller tankstationer.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer