Finsk ansökan om slutförvar inlämnad

2013-01-07 09:48  
Det planerade finska slutförvaret i Olkilouti. Bild: Posiva

Den finska kärnkraftsindustrins avfallsbolag Posiva har lämnat in sin ansökan om att bygga en slutförvaringsanläggning vid kärnkraftverket Olkiluoto i västra Finland.

Posiva har i många år samarbetat med det svenska kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering, SKB, kring utformningen av slutförvaret. Metoden är också densamma som i Sverige. Det använda kärnbränslet ska först kapslas in i en inkapslingsanläggning ovan jord. Kapslarna av gjutjärn och koppar ska sedan föras ner till tunnlar i urberget där de bakas in i bentonitlera innan tunnlarna försluts.

Enligt den finska ansökan ska både slutförvaret och inkapslingsanläggningen ligga i Olkiluoti i Euraminne i västra Finland.

Det finska slutförvaret ska ta emot sammanlagt 9000 ton använt kärnbränsle från dagens fyra finska reaktorer (Lovisa 1 och 2 samt Olkiluoto 1 och 2) samt från Olkilouti 3, som är under konstruktion och planerade Olkilouti 4.

Posivas hemsida finns en animerad film som visar hur slutförvaret är tänkt att gå till.

Förvaret ska ske på 400 till 450 meters djup. Till skillnad från i Sverige har Posiva redan borrat sig ner till detta djup för olika tester i försöksanläggningen Onkalo.

Den drygt 500-sidiga ansökan som lämnats till den finska regeringen ska nu säkerhetsgranskas av Strålsäkerhetscentralen, Stuk, motsvarigheten till svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

Målet är att granskningen av säkerheten ska bli klar inom ett och ett halvt år, meddelar Stuk.

Arbets- och näringsministeriet kommer även att låta ansökan gå ut på remiss samt begära in utlåtanden från flera andra ministerier och myndigheter. Även allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan via brev eller e-post.

Om anläggningen får byggnads- och drifttillstånd kan de första kapslarna slussas ner till slutförvaret cirka år 2020.

Sverige och Finland är några av de länder som kommit längst med val av plats och metod för slutförvar av använt kärnbränsle.

I mars 2011 lämnade SKB in en ansökan om att bygga ett slutförvar vid Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn i mars 2011.

Ansökan behandlas nu av Miljödomstolen och av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Sedan SKB lämnade in sin ansökan har SSM begärt in drygt 20 kompletteringar eller förtydliganden.

Marie Alpman

Mer om: Kärnavfall SKB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt