Energi

Finland storsatsar på ny kärnkraft

Det finska kärnkraftverket Olkilouto
Det finska kärnkraftverket Olkilouto
Bränslestavar i Olkilouto
Bränslestavar i Olkilouto

Det planeras för ny kärnkraft som aldrig förr på andra sidan Östersjön – en tredje reaktor i Lovisa, en fjärde reaktor i Olkiluoto, en eller två reaktorer på västkusten och så en helt ny jättereaktor i Litauen.

Publicerad

- Från början var signalerna från Finland att det bara skulle bli en ny kärnreaktor, antingen i Olkiluoto eller i Lovisa. Nu finns det planer på ända upp till fyra nya, säger Egon Enocksson på Naturvårdsverket till Ny Teknik.

Naturvårdsverket hardragit igång en remissrundatill svensk allmänhet och svenska myndigheter om det finska kärnkraftsbolaget TVO:s planer på en fjärde kärnreaktor på halvön Olkiluoto i den svenskspråkiga kustkommunen Euraåminne i sydvästra Finland.

- Det är det som är poängen med den så kallade Esbo-konventionen - att även allmänheten i kringliggande länder har rätt att göra sin röst hörd i remissomångarna, säger Egon Enocksson.

Byter kolkraft mot kärnkraft
Finland håller i rask takt på att byta ut sin gamla kolkraft mot den klimatneutralare kärnkraften.

I dag finns det fyra kärnkraftsaggregat i Finland – TVO:s två reaktoreri Olkiluotooch Fortumstvå i Lovisai Finska viken bara nio mil från Helsingfors.

Men Finlands femte reaktor,Olkilouto 3, är snart klar efter kraftig försening.

Olkiluoto 3 byggs av franska Areva och är en gigantisk tryckvattenreaktor på 1.700 MW effekt, dubbelt så stor de två kokarreaktorerna, Olkiluoto 1 och 2 som byggdes av dåvarande Asea Atom och togs i drift 1979 och 1982.

I Lovisa har energibolaget Fortum har två tryckvattenreaktorer byggda på rysk teknik. Det första blocket togs i drift 1977 och det andra 1981.

Nu planerar Fortum för en tredje reaktor i Lovisa.

Industrins eget kärnkraftsbolag
Till detta kommer det nybildade finska energibolaget Fennovoimas planer på en helt ny kärnkraftsanläggning med en eller två reaktorer. Det är inte bestämt hur många.

Fennovoima ägs att stora industri- och energibolag, bland annat Boliden, och ska garantera delägarna billig och uthållig elförsörjning.

Fennovoima har fyra alternativa platser för sitt kärnkraftverk utefter Östersjökusten. Ett av alternativen är den nordfinska orten Simo, inte långt från den svenska gränsen vid Haparanda.

Ny reaktor i Litauen
Och i Litauen planeras för en helt ny jättereaktor i Ignalina, det gamla ryskbyggda kärnkraftverket som oroar alla grannländerna.

Ignalina-komplexet skulle egentligen bestått av fyra reaktorer, men Tjernobylolyckan stoppade planerna halvvägs. Det blev två reaktorer.

Reaktor 1 togs ur drift 2004 och reaktor 2 ska enligt planerna stängas 2009 och ersättas av ett helt nytt kärnkraftskomplex i närheten av det gamla.