Farliga ämnen hittade i kläder

2016-02-10 12:16  
Flera fritidskläder innehöll ftalater. Foto: Pixabay

Kemikalieinspektionen har hittat hälsofarliga ämnen i några fritidskläder och en träningshandske.

I projektet testades 106 skor samt 86 fritidsplagg och accessoarer. Produkterna kom från 49 olika företag.

Sex av varorna innehöll mer än 0,1 procent hälsofarliga ftalater, som fungerar som mjukgörare. Fem produkter hade ftalaten DEHP och en hade DIBP.

Ämnena finns på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen, vilket innebär att företag är skyldiga att informera yrkesmässiga mottagare om en vara innehåller högre halter än 0,1 procent.

Två av företagen i undersökningen hade sålt plagg med DEHP till yrkesmässiga mottagare utan att ge information och har därför anmälts till miljöåklagare.

De övriga fyra varorna hade sålts direkt till konsumenter och omfattas därför inte av skyldigheten att direkt lämna information.

– Det är bara om en konsument kommer och frågar som butiken behöver berätta om innehållet och då har butiken 45 dagar på sig att svara, berättar Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen.

För dessa fyra produkter ledde Kemikalieinspektionens undersökning alltså inte till någon åtgärd.

– Det kan uppfattas som lite märkligt att konsumenter inte också ska få informationen om innehållet automatiskt. Men tanken med lagstiftningen är att informationen ska följa med i leverantörskedjan så att återförsäljarna får en möjlighet att välja om de ska sälja varan eller inte, säger Amanda Rosen.

I en träningshandske hittade Kemikalieinspektionen kortkedjiga klorparaffiner, som är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Handsken innehöll också azofärgämnen över gränsvärdet i EU:s Reach-förordning samt ftalaten DEHP i en halt över 0,1 procent.

Efter att ha fått information om analysresultatet har företaget slutat sälja handsken. Kemikalieinspektionen kommer att anmäla företaget till miljöåklagare.

– Det är företagens ansvar att se till att deras kläder och skor är säkra. Ett syfte med vårt tillsynsprojekt har varit att höja kunskapsnivån hos företagen för att vi ska komma närmare målet om en giftfri vardag, säger Amanda Rosen.

Gilla Ny Teknik på Facebook

Dessa ämnen hittades:

Kortkedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. De är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. De är dessutom misstänkt cancerframkallande.

Azofärgämnen används för att färga textil och läder. Vissa av färgämnena kan brytas ner till aromatiska aminer som bedöms vara cancerframkallande. Flera klassas även som miljöfarliga. Azofärgämnen som kan brytas ner till cancerframkallande arylaminer är förbjudna att använda inom EU.

Ftalater kan finnas som mjukgörare i till exempel plasttryck på kläder. Ftalater som frigörs från plasten kan tas upp av kroppen. Några ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter hos människor. Ftalaten DEHP kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Kemikalieinspektionens tips till konsumenter:

Tvätta nya kläder och lakan innan de används för första gången.

Handla miljömärkt för att skydda miljön.

Fråga i butiken vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL