Färgen ska bort från våra avlopp

2013-05-24 10:33  
Varje år säljs 80 miljoner liter vattenlöslig färg i Sverige. I värsta fall hamnar en procent, 800 000 liter, i våra avlopp. Allt enligt siffror från Sveriges Färgfabrikanters Förening. Foto: Scanpix

Vad händer med de hundratusentals liter vattenlöslig färg som vi svenskar varje år häller direkt i avloppet? IVL Svenska Miljöinstitutet testar en ny metod för att få svar.

Att målarfärg med lösningsmedel som lacknafta eller xylen inte ska hällas i avloppet vet de flesta. Att det också gäller för vattenbaserade färger är inte lika känt. I värsta fall hamnar så mycket som 800 000 liter vattenlöslig färg i svenska avlopp, enligt siffror från Sveriges Färgfabrikanters Förening.

Men det finns farhågor för att de finfördelade små färgdropparna kan vara farliga för vattenlevande organismer. Frågan är hur stora mängder som passerar genom reningsverken och hamnar i sjöar och vattendrag? Det vet ingen i dag. Ämnena är svåra att mäta eftersom koncentrationerna blir så låga.

– Vi vill veta hur väl reningsverken tar hand om våra färger och hur mycket som kommer ut i vattenmiljön, säger Johan Widheden, hållbarhetsexpert på Akzo Nobel.

Företaget samarbetar därför med IVL Svenska Miljöinstitutet i ett vattenprojekt som ska ge svar frågan. IVL-forskare gör nu mätningar i Bromma reningsverk i Stockholm. Mätningarna görs för att testa om en teoretisk beräkningsmodell gäller också för verkligheten i svenska reningsverk.

Modellen, som är framtagen i Kanada, finns med på OECD:s sammanställning över metoder som kan användas för att beräkna hur stora de totala utsläppsmängderna blir av ämnen i låga koncentrationer.

– Även om koncentrationerna är låga kan det bli stora volymer räknat över ett år, säger Anna Palm Cousins, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Beräkningsmodellen utgår från de mängder av ett ämne som uppmäts i avloppsslammet på reningsverket. Här hamnar det mesta av de ämnena som är hydrofoba, det vill säga föredrar att binda sig till partiklar i stället för vatten. Dit hör de omdiskuterade bromerade flamskyddsmedlen och alkylfenoler.

De senare finns bland annat i hartser som används i färg. Utifrån ämnets egenskaper samt information om förhållandena i de olika reningsstegen räknar modellen fram hur stor del som hamnar i vattnet. Vattenflödena ger sedan totalmängden.

– Nu mäter vi på ämnen som ­bromerade flamskyddsmedel, alkylfenoler och polycykliska aromatiska kolväten. De vet vi är vanligt förekommande i reningsverken. Senare ska vi mäta på en lista av ämnen vi fått av Akzo Nobel.

Mätningarna görs dels i det avloppsvatten som går in respektive ut från reningsverket, dels i slammet. Projektet pågår till slutet av år 2013.

Så gör du med färgen

Vad kan ni på Akzo Nobel göra om miljöfarliga ämnen från färg hamnar i vattendragen?

– Vi kan förbättra vår information om hur man ska hantera sin färg, säger Johan Widheden, hållbarhetsexpert på Akzo Nobel.

Hur ska man egentligen hantera överbliven vattenlöslig färg?

– All färg ska tas till återvinningsstation, även den som finns i penslar och rollers. Skölj ur penslar och rollers i en gammal burk, som man gjorde med lösningsmedelsbaserade färger, och ta med burken till en återvinningsstation.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt