Experten: Bättre ledningar och ökad produktion sänker priset

2011-11-22 23:00  
Så ser den nya indelningen av elområdena ut från den 1 november 2011. Foto: Berne Lundkvist/Sydkraft

Södra Sverige har nu elpriser liknande de tyska. Anledningen är flaskhalsar i det svenska och danska elnätet samt brist på egen elproduktion.

– Sverige står inför flera utmaningar i elnätet. Elområde 4 omges av flaskhalsar. Det behövs nya ledningar och även ny produktionskapacitet i södra Sverige för att få ned elpriset på sikt.

Det säger Søren Klinge, energimarknadsexpert på myndigheten Energinet, som är Svenska kraftnäts danska motsvarighet.

Ända sedan Sverige den 1 november delades in i fyra elområden har det fjärde området, som täcker södra Sverige, haft högre elpriser än övriga elområden. Priserna liknar nu det höga priset på el i Tyskland.

I måndags var elen i Sydsverige cirka 17 öre dyrare per kilowattimme än i elområde 3, som omfattar Stockholm och Göteborg. Spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool var på morgonen 61,94 öre per kilowatttimme i elområde-4, och 44,82 i Sverige 3. Det tyska spotpriset var samtidigt ungefär 64,22 öre per kilowattimme på EEX-börsen.

Att överföringen av billig vattenkrafts- och kärnkraftsel till elområde 4 från norra Sverige är begränsad är tidigare känt. Likaså att stillastående kärnkraftsreaktorer driver upp elpriserna i Sydsverige.

Det har dock sagts att elområde 4 ska kunna importera billig vindkraftsel från Danmark när det blåser kraftigt.

Men det kan bli svårt. De flesta danska vindmöllor, 70–80 procent, ligger nämligen på Jylland, i västra Danmark. Kraftledningen som förbinder Jylland med Själland, inklusive Köpenhamn, kan bara överföra maximalt 600 megawatt el. När elen från Jylland är billig blir ledningen snabbt fullastad under vissa perioder.

– Den är dimensionerad efter beräkningar kring samhällsnyttan som gjordes 2005, säger Søren Klinge.

Att Sydsverige och Själland sedan den 1 november har haft samma höga prisbild, säger han beror på typen av el som produceras i regionen.

– Det är dyrare termisk energi som produceras. Det som hänt i elområde 4 i Sverige är att producenternas reella kostnader slår igenom, säger Søren Klinge.

En ny plan för vindkraftsutbyggnad på Själland väntas antas av Folketinget vid årsskiftet.

Den svenska flaskhalsen utgör dock största problemet.

Eftersom kärnkraften inte går för fullt kan inte heller hela överföringskapaciteten i ledningarna mellan elområde 3 och 4 utnyttjas. I stället för maximala 5 300 MW överförs cirka 3 500 MW som mest. Kärnkraften behövs för att stötta och upprätthålla spänningen  i nätet.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt