Europas första oxyfueldoktor

2008-04-11 07:30  
Klas Andersson

I höstas blev Klas Andersson doktor på sin avhandling om oxyfuelförbränning; att använda ren syrgas i stället för luft i kolugnarna för att få kontroll över koldioxiden i kolkraftverken. Nu prövar Vattenfall oxyfueltekniken i brunkolsverken i Tyskland.

Klas Andersson var den förste doktoranden i det program som Chalmersprofessorn Filip Johnsson startade redan 2002.

Och han blev i höstas Sveriges och Europas första teknologie doktor på oxyfuelförbränning.

Än så länge är Klas Andersson ensam om att ha doktorerat i det här ämnet, men på avdelningen för energiteknik på Chalmers i Göteborg har forskargruppen växt och består nu av åtta forskare.

- I takt med att vi blivit fler kan vi sätta upp ännu ambitiösare mål med vår forskning och bidra till en snabbare utveckling och bättre förståelse av tekniken, säger Klas Andersson när han visar Ny Teknik den forskningsutrustning som han själv har konstruerat.

En flamma är inte svårare än 50
Det är en 100 W försöksanläggning där kolpulver förbränns med en blandning av ren syrgas och rökgas vilket i slutändan ger en restgas med mycket hög koncentration av koldioxid som då lättare kan fångas in och tas om hand.

- Om man kan göra beräkningar i en sådan här flamma så finns en bra grund för att även kunna räkna på en större anläggning med ett 50-tal flammor, säger Klas Andersson.

Vattenfall har valt oxyfuel
Oxyfueltekniken är ett av de tre huvudspåren i försöken att fånga in koldioxid vid förbränning av kol och andra fossila bränslen.

De andra är så kallad post-combustion och pre-combustion. Post-combustion bygger på kemikalier medan pre-combustion är ett komplicerad process som kräver både förgasning och förbränning av bränslet.

Den svenska energijätten Vattenfall har valt att testa oxyfueltekniken i större skala i en stor forskningsanläggning på 30 MW i anslutning till Vattenfalls brunkolsverk Schwarze Pumpe i östra Tyskland.

Alla måste vara "capture ready"
Klas Andersson bedömer att det i en snar framtid kommer att finnas 10-15 stora demonstrationsprojekt med olika tekniker för att rena kolkraftverk från koldioxid inom EU.

- Från 2015 ska alla nya kolkraftverk vara förberedda för koldioxidavskiljning och från 2020 kommer inga nya kolkraftverk att få byggas om de inte har en fungerande koldioxidavskiljning, säger Klas Andersson.

Samarbetar med Stuttgart
Chalmersforskarna har ett djupgående samarbete med forskare och industri runt om i Europa kring utvecklingen av tekniken.

Framför allt samarbetar forskarna på Chalmers med forskare på universitetet i Stuttgart. Tillsammans kommer de att spela en central roll i forskningen på Vattenfalls pilotanläggning i Tyskland.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt