EU-krav på tankstationer för alternativa bränslen

2013-01-25 14:47  

Sverige ska ha minst 145 000 laddstationer för elbilar och tankstationer för vätgas på minst var 30:e mil. Det blir konsekvensen om EU-kommissionens nya förslag blir verklighet.

EU-kommissionen lanserade under torsdagen ett åtgärdspaket för att säkra uppbyggnaden av tankstationer för alternativa fordonsbränslen över Europa.

I ett pressmeddelande skriver kommissionen att användningen av alternativa fordonsbränslen i dag motverkas av att bilarna är dyra, acceptansen hos konsumenterna låg och att tank- och laddstationer inte finns i tillräcklig omfattning.

Dessa tre faktorer skapar en ond cirkel: tankstationer byggs inte för att det inte finns tillräckligt med bilar, men priserna på bilar går inte ner för att efterfrågan är liten, och konsumenterna köper inte bilarna för att de är dyra och för att det inte finns tillräckligt med ladd- och tankstationer.

Nu föreslår EU-kommissionen ett paket med bindande mål för medlemsstaterna. Paketet omfattar bland annat ett direktivförslag som sätter en miniminivå för infrastrukturen för alternativa bränslen som elektricitet, vätgas och naturgas, samt gemensamma standarder för den utrustning som behövs.

-Att utveckla innovativa och alternativa drivmedel är ett självklart sätt att göra Europas ekonomi mer resurseffektivt, minska vårt överberoende av olja och utveckla en transportindustri som är redo att tillgodose 2000-talets efterfrågan, säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande, i pressmeddelandet.

För Sveriges del innebär direktivförslaget att minst 145 000 laddstationer för elbilar ska finnas vid slutet av år 2020. 14 000 av dessa ska vara tillgängliga för allmänheten.

Vid samma tid tycker kommissionen att det ska finnas tillräckligt många tankstationer för vätgas så att avståndet mellan dem inte överstiger 30 mil.

När det gäller naturgas säger förslaget att alla 139 hamnar längs det transeuropeiska huvudnätet Trans European Core Network ska ha tankstationer för flytande gas för fartyg. För lastbilar ska det finnas tankställen vid var 40:e mil längs nätet.

Tankstationer för komprimerad naturgas ska enligt förslaget finnas för vanliga bilar vid var 15:e mil.

Kommissionen har också meddelat att typ två-uttaget blir standard för elbilar i hela Europa.

Innan direktivet blir verklighet ska det beslutas av både EU-parlamentet och EU-rådet. Tidplanen för detta är i dagsläget inte fastställd.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt