Energiministern lovar: "Förslag om nettodebitering nästa år"

2012-10-19 13:49  
Energiminister Anna-Karin Hatt. Foto: Kristian Pohl

Energiminister Anna-Karin Hatt lovar att lägga ett konkret förslag om nettodebitering av el riksdagens bord under nästa år. De två tidigare utredningarna anser hon bara "nosat" på frågan.

Frågan om små elproducenter ska kunna kvitta den el de själva producerar och matar ut på nätet mot den el som de köper från elbolaget och bara betala för mellanskillnaden har redan utretts i Sverige två gånger.

Senast av Energimarknadsinspektionen som kom fram till att skattefrågorna måste utredas vidare. Läs Ny Tekniks artikel om det här.

I somras tog energiminister Anna-Karin Hatt på nytt tag i frågan och tillsatte en tredje utredning, som ska vara klar till sommaren.

- Den här gången ska det bli ett fullständigt förslag. Min förhoppning är att jag ska kunna återkomma under nästa år med ett färdigt förslag  till riksdagen, sa energiministern som svar på Ny Tekniks fråga under en presskonferens i dag fredag då hon presenterade regeringens energiforskningsproposition.

Att det skulle bli tredje gången gillt avfärdade hon bestämt.

- De tidigare utredningarna har bara varit inne och nosat på frågan. Ska man sätta ett system i sjön som riktar sig till enskilda som investerar i en sol- eller vindanläggning då måste man veta att det håller i förhållande till både skattelagstiftning och EU-rätt.

Anna-Karin Hatt säger att hon är övertygad om att frågan kommer att lösas.

- Det är en del komplicerad skattelagstiftning som vi ska ta oss igenom men min absoluta ambition är att vi ska få nettodebitering i Sverige. Frågan är inte om, utan när.

Nettodebitering är en viktig pusselbit för att fart på utbyggnaden av förnyelsebar el i Sverige. En annan är timmätningen som infördes den första oktober i år.

För att konsumenterna ska vilja använda all den nya teknik som växer fram så måste det också gå att få en ekonomisk vinst av att leva klimatvänligt, sa Anna-Karin Hatt.

Spelreglerna på marknaden är viktiga för att det ska bli konkreta resultat av forskningen och innovationsinsatserna på energiområdet.

Hur mycket pengar som ska gå till den energiforskning som fördelas av Energimyndigheten under de närmaste åren var sedan tidigare känt. Nivån kommer att ligga på 1,3 miljarder kronor under åren 2013-2015 för att sedan öka till 1,4 miljarder kronor till 2016.

Därmed blir anslagen till energiforskningen oförändrade de närmaste tre åren. Från början var det dock meningen att de skulle sänkas med 250 miljoner kronor under nästa år eftersom en del tillfälliga anslag då löper ut.

Magnus Olofsson, vd för Elforsk - ett forskningsinstitut ägt av Svensk Energi och Svenska Kraftnät - har tidigare i Ny Teknik påpekat att Sverige ändå ligger lågt i förhållande till grannländerna.

Men Anna-Karin Hatt säger att hon är nöjd.

- Jag är jättenöjd med att vi kan göra en så stor höjning av den permanenta nivån. Alla inblandade kan lita på att vi också kommer att ligga kvar på den här höga nivån.

Inriktningen för energiforskningen de närmaste åren sammanfattas i fem punkter.

1. Fossiloeroende fordonsflotta.

2. Smartare kraftsystem som kan ta emot mer förnybar elproduktion.

3. Energieffektiva byggnader.

4. Ökad användning av bioenergi.

5. Energieffektivisering i industrin.

Hela energiforskningspropositionen hittar du här:

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt