Energiministern: Bristerna på Svenska kraftnät är allvarliga

2019-02-01 14:45  

Den nye energiministern Anders Ygeman tycker att de säkerhetsbrister som Dagens Nyheter har avslöjat på Svenska kraftnät är allvarliga. Men än så länge har han förtroende för generaldirektören och myndighetens förmåga att driva digitaliseringsarbetet vidare.

Dagens Nyheter har publicerat flera artiklar om brister på Svenska kraftnät, det statliga affärsverk som driver stamnätet och också har ansvar för Sveriges elsystem.

Bristerna har handlat om misstankar om vänskapskorruption i samband med upphandlingar, men också om att personer som inte har säkerhetsklassats eller inte har säkerhetsklassats korrekt har fått tillgång till känsliga it-system. Dessutom har it-tekniker på General Electric fått tillgång till styrsystem för driften av stamnätet utan säkerhetsprövning enligt svensk lag.

I en intervju med Ny Teknik säger Sveriges nya energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman att han ser allvarligt på bristerna och att de väcker ett antal frågor.

Läs mer: Utländska tekniker utan säkerhetsprövning fick tillgång till elnätets styrsystem

Han påpekar att tre olika granskningar av situationen har tillsatts eller ska dra igång: Svenska kraftnät har anlitat en advokatbyrå för att granska upphandlingen av alla konsulttjänster, Svenska kraftnät har anmält sig till säkerhetspolisen och justitieombudsmannen har sagt att en granskning ska inledas.

Den förre energiministern Ibrahim Baylan har också kallat upp generaldirektören för Svenska kraftnät, Ulla Sandborgh, för ett samtal, och både Baylan och Sandborgh har blivit utfrågade av riksdagens näringsutskott.

Elnäten hackas redan på vissa håll i världen, vilket kan få stora konsekvenser. Med tanke på bristerna som har uppdagats, hur ska du säkerställa att Svenska kraftnät tar säkerhetsrisker på allvar just på digitaliseringsområdet?

– På alla de områden som Svenska kraftnät jobbar har de fått ett antal regeringsuppdrag för att säkerställa just det. Dagens Nyheters granskning väcker ett antal frågor, därför är det bra och viktigt att Säpo tittar på det. Det är de som har ansvar som tillsynsmyndighet att utöva tillsyn att man följer de regeringsbeslut och lagar som finns. Och det verkar som att Svenska kraftnät har brustit i att följa de regeringsbeslut som har fattats, säger Anders Ygeman.

Förtroende trots brister

Har du vidtagit några åtgärder under din tid som energiminister med anledning av bristerna på Svenska kraftnät?

– Det första jag gjorde när jag kom hit på departementet var att jag begärde av rättschefen att få en redovisning av hela ärendet. Då ställde jag ett flertal frågor och har fått svar på flera av dem. Men i och med att de här tre genomlysningarna har beslutats eller påbörjats vill jag naturligtvis avvakta resultatet av dem.

Med tanke på att personer enligt DN:s granskning ska ha fått tillgång till it-system trots att de inte var korrekt säkerhetsklassade, bedömer du att Svenska kraftnät kan fortsätta sitt arbete att digitalisera elsystemet och samtidigt upprätthålla en fullgod it-säkerhet?

– Jag är inte säker på att de där två frågorna är sammankopplade på det sätt som du vill göra gällande, men jag har i dagsläget förtroende för Svenska kraftnäts ledning. Förtroendet från en regering för en myndighetschef är binärt eller digitalt, antingen finns det eller så finns det inte. Det är klart att de granskningar som görs kan påverka det förtroendet, men i dagsläget så har vi förtroende för myndigheten och myndighetschefen. Har vi inte det måste vi byta ut myndighetschefen, säger Anders Ygeman.

Läs mer: Här övervakas Sveriges energisystem – varje sekund

Det finns en del likheter mellan historien på Transportstyrelsen, som ledde till att du själv fick gå, har du dragit några lärdomar som du kan ha nytta av i den här historien?

– Vi ska ha klart för oss att jag var ansvarig för den myndighet som gjorde tillsyn mot Transportstyrelsen och såg till att lagföra Transportstyrelsens generaldirektör. Jag har nog dragit många lärdomar om det som hände, men redan innan det handlade en hel del av mitt arbete om att faktiskt få Myndighetssverige att förstå vikten av ett aktivt säkerhetsskyddsarbete, både att man vet vilken information man har som är skyddsvärd och ser till att ha rätt skydd på den. I de fall som hittills har kommit fram i Dagens Nyheter handlar det om personer som, om rapporteringen är riktig, har haft fel säkerhetsklassning men sedan har säkerhetsklassats och klarat den prövningen. Det är allvarligt i sig men det är upp till myndigheten och tillsynsmyndigheten, Säpo i det här fallet, att göra en bedömning om det har lett till men, säger Anders Ygeman.

Vill du lyfta fram någon annan lärdom som du har gjort?

– Jag fick kritik från konstitutionsutskottet för att jag inte hade säkerställt att den information som justitiedepartementet hade delat med sig av till statsrådsberedningen hade nått fram till rätt person. Den kritiken tar jag på allvar, den har jag tagit med mig, men den har ingen bäring på den här historien, säger Anders Ygeman.

Fotnot: Ny Tekniks intervju med Anders Ygeman gjordes under torsdagen, några timmar innan Dagens Nyheter publicerade sin artikel om att it-tekniker från General Electric hade fått tillgång till styrsystem för stamnätet.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt