Energi

Energijätten Fortum vill se bred kärnkraftsuppgörelse

Ringhals kärnreaktor 1 har redan stängts, men nya regeringen vill utreda om den går att starta igen. Arkivbild. Foto: Jonas Lindstedt/TT
Ringhals kärnreaktor 1 har redan stängts, men nya regeringen vill utreda om den går att starta igen. Arkivbild. Foto: Jonas Lindstedt/TT

Med nya regeringen ska kärnkraften få ett snabbspår. Men att bygga ny kärnkraft är dyrt och tidskrävande och därför krävs garantier, enligt energijätten Fortum. ”Du kan inte investera i kärnkraft om politiken ändras vart fjärde år”, säger kommunikationschefen Per-Oscar Hedman.

Publicerad

Staten ska utfärda särskilda garantier på 400 miljarder kronor för kärnkraftssatsningar.

Det ska bli enklare och billigare att söka tillstånd för att bygga ny kärnkraft. Och det ska också gå att bygga atomkraft på andra platser än de redan befintliga, något som inte är tillåtet i dag enligt Miljöbalken.

Energijätten Fortum välkomnar satsningarna på kärnkraft som framgår av den nya regeringens Tidöavtal. Kreditgarantierna minskar den politiska risken ur ett investeringsperspektiv, enligt kommunikationschefen Per-Oscar Hedman.

– Alla investeringar i energi och energisystem är generellt sett långsiktiga. Allt som kan reducera risken för plötsliga förändringar blir därför viktigt, säger han.

Små modulära reaktorer kan ta tio år

I veckan meddelade Fortum att bolaget inleder en förstudie kring minikärnkraftverk, så kallade små modulära reaktorer.

Enligt de planer som finns skulle sådana inte bli små som namnet kan ge intryck av, utan kräver ungefär ytan av en fotbollsplan.

När räknar ni med att kunna ha små reaktorer på plats?

– Det är svårt att säga eftersom vi har tillståndsprocesser som är långa och oförutsägbara. Något som även drabbar vindkraften. Men jag skulle säga kanske tio år, säger Per-Oscar Hedman.

Om det ens ska bli aktuellt att våga bygga ny kärnkraft krävs också mer än Tidöavtalet. Fortums kommunikationschef efterfrågar breda överenskommelser likt de som finns kring försvarspolitik och pensioner.

Vattenfall vill inte prata

– Politiken har utvecklats under lång tid till att ha skiftande majoriteter, det finns inget statsbärande parti längre. Besluten kommer därför inte ha lika lång livslängd. Man måste hitta något sätt att nå långsiktighet, antingen inom politiken eller på något annat sätt, säger han.

Storskalig kärnkraft kan ha en livslängd på upp till åttio år. Så långa garantier räknar ingen med.

– Men du kan inte heller investera i kärnkraft om utgångspunkten är att politiken ändras vart fjärde år, säger Per-Oscar Hedman.

De fyra samarbetspartierna vill också utreda vad som skulle krävas för en återstart av Ringhals 1 och 2.

Ringhals ägs till en majoritet av Vattenfall, som inte vill ge några intervjuer i nuläget.

Fakta: Nya energipolitiken

Sverige ska ha ett nytt mål där det som tidigare kallats förnybar energi blir 100 procent fossilfri energiproduktion.

Kärnkraften får en betydligt tyngre del i framtida svenska energisystem. Vattenfall kommer att få ett uppdrag om att påbörja planering om upphandling om ny kärnkraft. Inom EU kommer regeringen att driva på för ett snabbspår av typgodkända reaktorer.

Vindkraft fortsätter att vara en viktig del i energipolitiken men utgör inte basen. Däremot stoppas subventionen av anslutningarna av elnät till de havsbaserade vindkraftsbyggena.

Vattenkraftens omprövning ska pausas och avfallsförbränningsskatten och koldioxidskatten för kraftvärmeproduktion ska ses över.

Källa: Tidöavtalet