Energiforskaren Pål Börjesson: <br></br>- Svensk finetanol i världsklass

2008-08-11 09:46  

Svensk etanol är lika klimateffektiv som brasiliansk. Det hävdar forskaren Pål Börjesson i Lund, auktoritet på området i en ny rapport. Ännu mer miljövänlig kan svensk "fin-etanol" bli om effektivare grödor används, säger han.

Undersökningen som Pål Börjesson gjort visar att den vetebaserade etanol som tillverkas i Sverige minskar klimatpåverkan med 80 procent om man jämför med bensin.

Pål Börjesson är docent i energi- och miljösystem vid Lunds tekniska högskola och enligt honom måste man ställa följande krav på framställningen av etanol för att den ska bli ”finetanol”.

1. Etanolanläggningar ska drivas med biobränslen – inte med fossila bränslen

2. Man ska inte odla ettåriga etanolgrödor på ”kolrik” mark som normalt inte odlas eller där fleråriga odlats under lång tid, till exempel gräsbevuxen torvmark

3. Biprodukter ska tas tillvara på ett effektivt sätt så att deras energi- och klimatnytta maximeras

4. Lustgasutsläpp vid odling ska minimeras genom effektivare kväveutnyttjande och genom användning av kvävegödsel som tillverkats i anläggningar med lustgasrening.

Att den svenska spannmålsetanolen minskar klimatpåverkan så mycket jämfört med bensin beror på att fabrikerna drivs medförnybara råvaror och att odlingen är effektiv.

Pål Börjesson anser att det går att förbättra de svenska siffrorna ytterligare genom att att använda effektivare grödor och att jordbruksmaskinerna också drivs på biobränslen.

- Självklart bör jordbrukets maskiner i framtiden gå på de bränslen som jordbruket framställer, så att vi kommer ur dagens beroende av fossila bränslen, säger Erik Herland, näringspolitisk chef på Lantmännen Energi, som varit med och finansierat den nya rapporten.

Kan komma upp i 90 procent
Om man tar tillvara halm på ett bättre sätt och minskar lutsgasutsläppen både vid själva odlingen och vid tillverkningen av kvävegödselmedel och samtidigt effektiviserar hela produktionskedjan kan reduktionen av växthusgaser bli hela 90 procent i framtiden, enligt Pål Börjessons undersökning.

Brasiliansk sockerrörsetanol ses idag som finetanol på grund av att de flesta av kraven uppfylls. Reduktionen av växthusgaser uppskattas till runt 85 procent jämfört med bensin.

Amerikansk majsetanol är ful-etanol
Den amerikanska majsetanol betraktas däremot som ”ful-etanol”. Skälet är att många anläggningar använder kol som bränsle.

Dessutom tas normalt inte majsblasten tillvara. Det gör att den amerikanska majsetanolen enbart reducerar växthusgaserna med 20 procent jämfört med bensin.

Marie Feuk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt